Esileht - Rakvere kolledž

II Lääne-Viru maakonda käsitlevate üliõpilastööde konkursi tulemused

16.11.2017

Täna toimunud seminaril "Teadmistest tegudesse" tunnustasid Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit juba teist aastat järjest Lääne-Virumaad käsitlevate üliõpilastööde konkursi nominente ja auhinna pälvinud töid.

__thumb_-2-loputoode_seminar.png
Pildil vasakult: Külli Hallik-Vilu (TLÜ Rakvere kolledž), Lea Teeääre (TTÜ), Ave Konso (EMÜ)

Žürii otsusega tõsteti esile neli tööd, millest kahe autorid on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) tudengid, üks Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži ning üks Eesti Maaülikooli tudeng. TTÜ tudengite töödest pälvisid tunnustuse Lea Teeääre "Kahaneva rahvastikuga tootmispiirkonna sotsiaalne resilientsus: Kunda linna stsenaariumplaneering" ja Mari-Liis Leinuse "Tööstusjäätmetest ehitusliku täitematerjali saamine koos CO2 sidumisega". Maaülikooli töödest tõsteti esile Ave Konso „Rakvere linna lähiümbruses aastail 2005–2013 kehtestatud elamuarenduse detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs“ ning Tallinna ülikooli Rakvere kolledzist Külli Hallik-Vilu bakalaureusetöö "Draamaõpetuse kasutamine õppekasvatustöös ja teatrielamuste mitmekesisus Lääne-Virumaa lasteaedades".

Omapoolsed auhinnad andis üle ka Virumaa Teataja.

Konkursi nominendid olid:

Bakalaureusetööd:

 • Eliisa Malm, Sisekaitseakadeemia
  „Sotsiaalsete normide mõju maksumoraalile Lääne-Virumaa füüsilistest isikutest ettevõtjate näitel“
 • Irina Uuk, Tallinna Ülikool
  „Kohalik omavalitsus ettevõtluse arendajana Rakke valla näitel“
 • Merle Kotiesen, Tallinna Ülikool
  „Organisatsioonikultuuri mõju organisatsiooniliikme pühendumisele sotsiaalse ettevõtte Rakvere “Sõbralt sõbrale” näitel“
 • Mari-Liis Leinus, Tallinna Tehnikaülikool
  „Tööstusjäätmetest ehitusliku täitematerjali saamine koos CO2 sidumisega“
 • Külli Hallik-Vilu, Tallinna Ülikool
  „Draamaõpetuse kasutamine õppekasvatustöös ja teatrielamuste mitmekesisus Lääne-Virumaa lasteaedades“
 • Jane Merits, Tallinna Ülikool
  „Hargmaiste perede elukorraldus Eestis elava pereema seisukohast“

Magistritööd:
 • Ruth Kruusamäe, Tartu Ülikool
  „Kaasav haridus, õpetajate vajadused ning ootused tugispetsialistidele hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel Lääne-Virumaa koolides“
 • Ave Konso, Eesti Maaülikool
  „Rakvere linna lähiümbruses aastatel 2005-2013 kehtestatud elamuarenduse detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs“
 • Lea Teeääre, Tallinna Tehnikaülikool
  „Kahaneva rahvastikuga tootmispiirkonna sotsiaalne resilientsus: Kunda linna stsenaariumplaneering“

Vaata galeriid