Esileht - Rakvere kolledž - Hõbeakadeemia - 24.11.2017 Kersti Suur-Deket

24.11.2017 Kersti Suur-Deket

Sissejuhatuseks tutvustas Suun-Deket eakate toetamist riiklikul ja omavalitsuse tasandil.

__thumb_-2-HA-suun-deket.jpg

Riiklik tugi jaguneb kolmeks – vanaduspension, puudega täiskasvanu sotsiaaltoetus ja üksi elava pensionäri toetus.

Kui riiklik tugi on enamasti rahaline, siis omavalitsus eelistab sageli toetada teenustega. Eesmärgiks on, et eakad püsiksid aktiivsetena ja saaksid võimalikult kaua elada kodus. Riigi poolt on määratud 12 kohustusliku teenust, mille kättesaadavuse peavad omavalitsused tagama. Omavalitsuse volikogudele on antud õigus otsustada teatud toetuste summade üle.

Omavalitsuste poolt tagatud teenused on:

 • Koduteenus;
 • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 • Tugiisikuteenus;
 • Täisealise isiku hooldus;
 • Isikliku abistaja teenus;
 • Varjupaigateenus;
 • Turvakoduteenus;
 • Sotsiaaltransporditeenus;
 • Eluruumi tagamise teenus;
 • Võlanõustamiseteenus;
 • Lapsehoiuteenus.

Lisaks neile pakuvad omavalitsused täiendavat toetamist – näiteks päevakeskused, huviringid, mittetulundusühingud jms. Antud tegevuste eesmärgiks on säilitada eakate aktiivsus, tegutsemisvõime, koostegemine ja aktiivne ühiskonnas osalemine.

Kersti Suun-Deket tutvustas eakatele Rakveres pakutavaid täiendavaid teenuseid. Juttu oli Rakvere Sotsiaalkeskuse tegevusest ja huviringidest ning Rakveres tegutsevatest ühingutest.

Arvukatest küsimustest ja vestlusest kuulajatega selgus, et info eakatele pakutavast ei ole kõigile kättesaadav. Lisaks erinevatele toetustele esitati küsimusi ka linna ühistranspordi, haigekassa, kalmistute jm probleemide kohta. Kuulajate sõnul oleks abiks, kui vähemalt kord aastaski ilmuks Rakveres teabeleht, mis tutvustab linna poolt pakutavaid teenuseid ja võimalusi. 

Galerii