Esileht - Rakvere kolledž - Hõbeakadeemia - 29.09.2017 Indrek Saar

29.09.2017 Indrek Saar

__thumb_-2-Indrek_Saar.JPG

Esimese koolipäeva puhul helistas koolikella TLÜ Rakvere kolledži direktor Silver Pramann, kes rõhutas avakõnes elukestva õppimise olulisust. Hõbeakadeemia loengutes osalejad, nende soov õppida on suurepäraseks eeskujuks ka noortele.

Hõbeakadeemia kolmanda hooaja avakülaliseks oli Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar, kes rääkis kultuuriministeeriumi tegevusest täpsemalt ja eesti kultuuri hetkeolukorrast.

Kultuuriministeeriumi töö eesmärgiks on koos oma asutustega töötada eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel.

Minister tutvustas lähemalt kultuuriministeeriumi valdkondi:

 • Kunst;
 • Loomemajandus;
 • Arhitektuur;
 • Audiovisuaal;
 • Disain;
 • Etenduskunstid;
 • Kirjandus;
 • Muusika;
 • Muinsuskaitse;
 • Muuseumid;
 • Raamatukogud;
 • Rahvakultuur;
 • Kultuuriline mitmekesisus;
 • Sport.

Ministri sõnul ei korralda ministeerium mitte kultuuriloomet, vaid aitab luua selleks sobivat keskkonda. Kultuuri olukorda Eestis hindas minister Saar väga heaks. Rahvastik küll väheneb ja vananeb, aga kulutuuriloomes ja kultuuri tarbimises oleme kindlalt Euroopa esiviisikus. Kultuuri loomine ja tarbimine on oluline vaba aja sisustamise võimalus. Üks vähesed valdkondi, kus on märgata langust on raamatukogud – pealekasvavad põlvkonnad loevad järjest vähem pikki tekste.

Mida väiksem on riik, seda suuremad peavad proportsionaalselt olema kulutused kõrgtasemel kultuurile, et säilitada oma rahvuslust. Näitena võrdles minister Eestit ja Saksamaad – mõlemad riigid omavad kõrgel tasemel rahvusooperit.

Olulise teemana tõi minister Saar välja kultuuriloojate ja –töötajate väärtustamise. Pikemalt oli juttu spordi ja treenerite tähtsusest. Üllatusena tuli kuulajatele tõik, et Euroopas on treenereid tunduvalt rohkem, kui õpetajaid. Minister rõhutas treeneri rolli olulisust lapse ja noore arengus ning sellest tulevat vajadust harida, koolitada ja väärtustada treenereid.

Kuulajatel oli kultuuriministrile arvukalt küsimusi. Kõige südamelähedasemad olid Rakvere kultuuri- ja hariduseluga seotud teemad. Pikalt arutati planeeritava kontserdimaja ja kultuurikeskuse üle. Samuti tunti huvi, milline on ministri arvamus Rakvere riigigümnaasiumi küsimuses. 

Vaata galeriid