Esileht - Rakvere kolledž - Koolitused - Täienduskoolitus

Täienduskoolitus

TLÜ Rakvere Kolledž pakub täienduskoolitusi erinevatel teemadel ja mahtudes.
Kõiki koolitusi on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale või kliendi poolt valitud kohta.

Moodulkoolitusi saab läbida ka osaliselt ehk moodulite kaupa.


Kui koolituste loetelus ei ole Teile sobiva teema või mahuga koolitust, siis võtke meiega ühendust:

Merle Vallner
TLÜ Rakvere Kolledži täienduskoolituse spetsialist
Tel +372 5344 1820
e-post: merle.vallner....at....tlu.ee

Koolitaja valikul ja koolituskava koostamisel arvestame Teie ettevõtte spetsiifikat. 
Koolituse toimumise aeg ja koht määratakse kokkuleppel tellijaga.


Täienduskoolitused Rakvere kolledžis:

Õpetaja-abi roll lasteaias. 40t (moodulid)

Sihtgrupp: õpetajaabi

Õuesõpe lasteaias teooriast praktikasse.

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad

Lapse arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.

Süsteemne meeskonnatöö lasteaias.

Pedagoogiline dokumenteerimine ja lapse õpiprotsessi tagasisidestamine selle toel.

Sihtgrupp: õpetajaabid, lasteaiaõpetajad, lasteaia juhtkond

Meeskonnatöö lasteaias.

Lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtete rakendamine lasteaias.

Sotsiaalpedagoogika õppe- ja kasvatustegevuses.

Väärtuskasvatus lasteaias ja koolis.

Erivajadustega ja käitumisprobleemidega laps rühmas / klassis.

Sotsiaalpedagoogi roll meeskonnas.

Meeskonna sisemine jõud.

Eneseabi ja toimetuleku strateegiad.

Töösõprus – selle leidmine ja hoidmine.

Organisatsiooni sisekoolitus

Meediakasvatus lasteaias.

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õpetajaabi

Eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismudelid. Loengusari 12 teemat „Kui ma ükskord…“

Laagrikasvataja koolitus.

Sihtgrupp: noorsootöötajad, noortega tegelevad täiskasvanud

Õppimine ja õpetamine muuseumikeskkonnas.

Vestlused inglise keeles edasijõudnutele.

Tööalane inglise keel edasijõudnutele I ja II.

Loovuskoolitused – pakume vastavalt küsimisele.