Esileht - Rakvere kolledž - Projektid

Projektid

Rakvere kolledži partnerlusega projekt "EmpowerKids - Health education and social advice for low-income families with young children" on üks seitsmest väikeprojektist, mis sai Interregi Central Baltic programmi rahastuse!

Projekt keskendub sotsiaalselt vähekindlustatud perede laste sotsiaalse tõrjutuse ja ebapiisava terviseteadlikkuse uurimisele ning laste tervise jälgimisele Eestis ja Lätis.
Projekti eesmärk on suurendada vähekindlustatud perede laste terviseteadlikkust ja sotsiaalsest kaasatust.

Piiriülest projekti juhib Turus asuv Balti Regiooni Tervislike Linnade Ühendus ning lisaks TLÜ Rakvere Kolledžile on partneriteks Turu Ülikool Soomest ja Jurmala linn Lätist.

Projekt algab 1.aprillil 2016 ja kestab kaks aastat.
Projekti tegevusi toetab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

__thumb_-2-CB logo RGB.jpg            __thumb_-2-EU flag RGB.jpg


TLÜ Rakvere Kolledž osaleb partnerina Kesk-Läänemere programmi projektis „REGI –Reacting to Growing Immigration – Strengthening social inclusion of Estonian migrant families in Finland and Estonia“. Projekt algab 1.septembril 2015 ja kestab kaks aastat.

Projekt keskendub kasvavast tööalasest väljarändest põhjustatud sotsiaalsetele probleemidele ja nende ennetamisele siin ja sealpool Soome lahte. Projekti käigus luuakse toetusgruppe ja sotsiaalseid võrgustikke, samuti koolitatakse sotsiaaltöötajaid mõistma väljakutseid, mida tööränne ja sellest tulenev perekondade poolitamine endaga kaasa toob.

Projekti juhib Turu Ametikõrgkool ning lisaks TLÜ Rakvere Kolledžile on partneriteks Edela-Soome Eesti Keskus ja Balti Regiooni Tervislike Linnade Ühendus.

Projekti tegevusi toetab Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

__thumb_-2-CB logo RGB.jpg            __thumb_-2-EU flag RGB.jpg


TLÜ Rakvere Kolledž veab rahvusvahelise võrgustiku projekti „Sotsiaalpedagoogide võrgustik – sotsiaalpedagoogi väljakutsed täna ja homme“. Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi hariduskoostööprogrammi Nordplus Higher Education. Projekt kestab juunist 2015  kuni oktoobrini 2016.

Projekti partneriteks peale TLÜ Rakvere Kolledži on Novia Rakenduslik Kõrgkool Soomest (www.novia.fi) ja Högskolan Väst Rootsist (www.hv.se). Projekti eesmärgiks on tuua kokku sotsiaalpedagooge õpetavad kõrgkoolid ning luua läbi võrgustiku alus Põhja- ja Baltimaade ühisele koostööle sotsiaalpedagoogika vallas. Projekti käigus vahetatakse kogemusi, viiakse läbi väikeuuringuid ja analüüsitakse sarnasusi ja erisusi sotsiaalpedagoogide töös, nende tööd reguleerivas seadusandluses, ülikooli õppekavades ning töötavate sotsiaalpedagoogide töövaldkondades ja -ülesannetes. Lisaks kogemuste vahetamisele ja teadmistepagasi suurendamisele pannakse alus ka tulevaste ühiste projektide läbiviimiseks ja rahvusvahelise võrgustikutöö tihendamiseks olemasolevate ja tulevaste sotsiaalpedagoogika valdkonna partnerite vahel.

__thumb_-2-Nordplus_Higher_Education_RGB_EN (1).png