Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - EmpowerKids

EmpowerKids

__thumb_-2-empower_v.jpg


Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž osaleb piiriüleses projektis EmpowerKids

Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži partnerlusega projekt ‘’EmpowerKids - Terviseteadlikkuse tõstmine ja sotsiaalnõustamine madalama sissetulekuga lastega peredele’’ on üks seitsmest väikeprojektist, mis sai Interregi Central Baltic programmi rahastuse.

Projekt on suunatud sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele ja ebapiisava terviseteadlikkuse ja sotsiaalse toimetuleku parandamisele Eesti, Soome ja Läti vähekindlustatud perede laste seas.

Meie eesmärgiks on edendada laste teadlikkust igapäevaste tervislike valikute tegemisel. Samuti soovime parandada projekti kaasatud omavalitsuste võimekust terviseedenduse ja sotsiaalvaldkonnas ning vähekindlustatud peredest pärit laste sotsiaalset kaasatust. Nende eesmärkide saavutamiseks töötame tervisetöötajate, sotsiaaltöötajate ning lasteaiaõpetajatega Rakveres, Turus ja Jurmalas. Meie peamise sihtrühma moodustavad 6-12-aastased lapsed.

EmpowerKids projektiga:

  • arendatakse, testitakse ja kasutatakse projekti tööriista EmpowerKids-Tool – intervjuupõhist mängu, mis edendab laste terviseteadlikkust ja parandab sotsiaalset toimetulekut. Tööriista EmpowerKids-Tool kasutatakse meie noorte klientide tegelikke vajadusi arvestava sihistatud nõustamise ja sekkumismeetodite väljatöötamiseks;
  • korraldatakse koolitusi sotsiaaltöötajatele, lasteaiaõpetajatele ja teistele spetsialistidele edendamaks põnevate ja tõhusate lastele suunatud terviseteadlikkust ja sotsiaalset toimetulekut arendavate meetodite kasutamist;
  • korraldatakse lastele suunatud tervisealaseid töötubasid ja muid sündmusi edendamaks lõbusas ja rõõmsameelses õhkkonnas tervislike valikute tegemise oskust.

Projekti viiakse läbi ajavahemikul 1.04.2016 - 31.03.2018.

Projekt EmpowerKids viiakse läbi Läänemere piirkonna Tervislike Linnade Liidu, Turu Ülikooli, Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži ja Jurmala Linnavalitsuse sotsiaalameti ühises koostöös. Projekti tegevusi rahastavad partnerid ja Kesk-Läänemere programm 2014-2020 (ERDF eelarvest).

PROJEKTI TEGEVUSED


Lisateave:

Projekti koordinaator Kristel Mänd

Tallinna Ülikool Rakvere kolledž

kristel.mand....at....tlu.ee

www.empowerkids.eu

__thumb_-2-CB logo RGB.jpg  __thumb_-2-EU flag RGB.jpg