Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - Õpetaja toimetulek

Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega

__thumb_-2-ESF.jpgTLÜ Rakvere kolledž stardib õpetajate koolitus "Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega" (2014-2020.1.02.16-0086)

Kolmapäeval, 16. novembril 2016 käivitub TLÜ Rakvere kolledžis õpetajate koolitusprogramm „Õpetaja toimetulek ja efektiivne koostöö käitumisraskustega õpilastega".

Neljast temaatilisest moodulist koosneva õpetajate täienduskoolituse eesmärk on kujundada teadmisi ja praktikal põhinevaid oskusi koostööks käitumisraskustega õpilastega; toetada õpetaja enesearengut ja suutlikkust reflekteerida oma õpetamispraktikat; arendada efektiivse suhtlemise ja koostöö oskusi, mille kaudu õpetaja kujundab laste suutlikkust mõista ja hinnata iseennast ja inimestevahelisi suhteid, valida sobivat käitumisviisi, lahendada iseendaga ja inimsuhetes tekkivaid probleeme; arendada õpetajate oskust käitumisraskuste ilmnemisel mõelda süsteemselt ning tegutseda meeskonnana vajaduspõhiselt.

Koolitusel osaleb 26 lasteaia- ja kooliõpetajat Eesti erinevatest maakondadest. Loe lähemalt.

Koolitus koosneb neljast koolituspäevast ehk moodulist, mille toimumise kuupäevad on järgmised:

1. moodul: Süsteemse mõtlemise olulisus õpilase minapildi ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel (8t)
Toimumise aeg: 16. november 2016
Koolitaja: Pille Murrik

2. moodul: Õpilaste kaasamine läbi efektiivse suhtlemine (8 t)
Toimumise aeg: 16. detsember 2016
Koolitaja: Lemme Randma

3. moodul: Õpilaste vastutustunnet ja koostööoskusi arendav suhtlemine (8t)
Toimumise aeg: 16. jaanuar 2017
Koolitaja: Pille Murrik ja Kersti Kesküla

4. moodul: Toimetulekuvõimalusi koostööks käitumisraskustega õpilastega heterogeenses klassis (8t)
Toimumise aeg: 15. veebruar 2017
Koolitaja: Lemme Randma ja Pille Kriisa

Õppekava on koostatud temaatiliste moodulitena. Moodulid läbitakse nelja õppepäeva jooksul, lisandub 72 tundi iseseisvat tööd. Õppepäeva pikkus on 8 tundi. Õppepäevade vahelisel ajal harjutatakse õpitud oskusi praktikas, reflekteeritakse saadud kogemusi ning loetakse õppekirjandust.

Koolitusprogrammi läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus" ja „Haridusasutuse juhtide koolitus" raames.