Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Sotsiaalpedagoogika ja keskkonnapedagoogika kasutamise parimad praktikad Norras ja Rootsis

__thumb_-2-pohja-balti.jpg __thumb_-2-norden.jpg

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž viib Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi toel läbi projekti „Sotsiaalpedagoogika ja keskkonnapedagoogika kasutamise parimad praktikad Norras ja Rootsis“ („Best practises and experiences of usage of social pedagogy and environmental eduation in Sweden and Norway“).

Projekt viiakse läbi koostöös Rakvere linnavalitsuse ja linna lasteaedadega (Triin, Kungla, Rohuaia). Projekti partneriteks on Põhja-Trondelagi kõrgkool Norras ja Sigtuna omavalitsus Rootsis. Projekti käigus külastatakse partnerorganisatsioone eesmärgiga tutvuda nende keskkonna- ja sotsiaalpedagoogika parimate praktikatega naaberriikide alusharidussüsteemis.

Projekti peamiseks eesmärgiks on abistada munitsipaallasteaedu ning kohaliku omavalitsuse haridusametit keskkonnapedagoogika ja erivajadustega lastega töömeetodite rakendamisel läbi rahvusvahelise  kogemuse ja parimate välispraktikate analüüsi, kindlustades samaaegselt haridusasutuste ja omavalitsuse tihe koostöö. Samuti on eesmärgiks läbi rahvusvahelise kogemuse arendada TLÜ Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogi õppekava juurde loodud keskkonnapedagoogika ja sotsiaalpedagoogika kõrvaleriala, hoides õppekava sel moel pidevalt tegelikele vajadustele vastavana. Oodatavaks tulemuseks on ka kõigi projektis osalevate asutuste koostöö parendamine ning tulevaste projektide algatamiseks soodsa pinnase rajamine.

Projekti toetab 70% ulatuses Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi.


Kultuurilugude sari „Elu vanalinnas“

__thumb_-2-rakvere_linna_logo_v.png

Rakvere kolledž korraldab koostöös Rakvere linnaga 2013. aasta maist kuni 2014. aasta jaanuarini kultuuriloengute sarja, mille käigus tutvustatakse linnakodanikele  Rakvere vanalinnaga ja muude Rakvere tähelepanu väärivate hoonete ja objektidega seonduvat kultuuri- ja ajalugu.

Sari on suunatud kõigile eagruppidele ja tulla võib kogu perega, sest samal ajal kui täiskasvanud kuulavad loengut, tegelevad pere noorimatega kolledži lasteaiaõpetajateks õppivad üliõpilased.

Sarja ajakava on järgmine:

* 31.05, kl 18.00 – ”Rakvere Kolledži maja lugu. Mitmekultuuriline ja mitmekeelne/meelne haridus läbi aegade”. Lektor: David Vseviov. Koht: Rakvere kolledži saal, Pikk 40.
* 15.06, kl 11.00 – ”Pildilood – vanalinn läbi fotosilma”. Lühike, praktiline fotokoolitus. Lektor ja juhendaja: Teet Suur. Koht: kogunemine Rakvere Kolledži saal, Pikk 40.
* 20.08, kl 11.00 – ”Õuesõppe lugu. Juhan Kunder – esimene õues õpetaja”. Lektor: Mare Vassiljev. Koht: kogunemine, Pikk 29, Kunder Seltsi maja.
* 08.09, kl 11.00 – ”Vanalinna kooli maja lugu”. Lektor: Kaja Visnapuu. Koht: Pikk tn 18, Vanalinna kooli maja.
* 13.10, kl 11.00 – ”Eesti Panga maja lugu”. Lektor: Kaja Visnapuu. Koht: SEB Panga saal.
* 26.10, kl 11.00 – ”Raamatukogu maja lugu. Raamatukogu hoonest ja selle asukohast läbi aja. Virtuaalne jalutuskäik minevikku”. Kalev Jaago (Rahvusarhiiv). Koht: Lääne-Viru Keskraamatukogu
* 17.11, kl 11.00 – ”Teatrimäe kultuurikihi lugu”. Lektor: Kaja Visnapuu. Koht: Rakvere Kultuurikeskus
* 30.11, kl 11.00 – ”Jõuluootus läbi aegade. Rakvere Linnakodaniku maja lugu”. Lektor: Kaja Visnapuu. Koht: Linnakodaniku muuseum, Pikk 50
19.01. 2014 12.00 - "Lorup ja Langebraun - Eesti klaas ja portselan". Lektor: Anne Ruussaar (Eesti Ajaloomuuseum). Koht: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Olete kõik oodatud osa võtma!


INNOCARE

__thumb_-2-CB_logo_colour_vv.jpg    __thumb_-2-eu fund_vv.jpg

Rahvusvaheline koostööprojekt “Innocare” on suunatud kodudes elavate eakate inimeste elukvaliteedi parandamisele ning nende turvalisuse suurendamisele kasutades uuenduslikku tehnoloogiat.

Projekti tulemusena soovime parandada eakate inimeste, professionaalsete hooldustöötajate ning omastehooldajate teadmisi uuenduslike elektrooniliste toodete ja teenuste kasutamise osas eakate koduhoolduses.


KIK - Õuesõppe perepühapäevad

__thumb_-2-KIK_logo_RGB.jpg

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž viib koostöös Metsapealinn Rakverega 2012/2013 õppeaastal läbi projekti „Rakvere loodushariduskeskuse keskkonnateadlikkust kasvatavad õuesõppe perepäevad linnarahvale“ ehk Õuesõppe perepühapäevad. Projekti eesmärgiks on tõsta elanikkonna keskkonnateadlikkust ja keskkonnateadlikku käitumist.  

Projekti käigus viiakse erinevates Rakvere linna paikades läbi keskkonnateadlikkust tõstvaid õuesõppe aktiivtegevusi erinevatele eagruppidele. Õuesõppe perepühapäevi on planeeritud läbi viia 4 korral, iga kord erineval aastaajal. Täiskasvanutele esineb igal korral mõni tuntud keskkonnavaldkonnaga tegelev inimene; nooremale koolieale on mõeldud m-õppe võimaluste tutvustus looduses ning pere kõige noorimatega tegelevad TLÜ Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogideks õppivad üliõpilased.  

Esimene perepäev viiakse läbi Rakvere Tammikus, kandes alapealkirja „Loodus, mets ja liigirohkus maastikukaitsealal“.   

Projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus.KIK - Õuesõppe perepühapäevad

__thumb_-2-KIK_logo_RGB.jpg

 Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž viib koostöös Metsapealinn Rakverega 2012/2013 õppeaastal läbi projekti „Rakvere loodushariduskeskuse keskkonnateadlikkust kasvatavad õuesõppe perepäevad linnarahvale“ ehk Õuesõppe perepühapäevad. Projekti eesmärgiks on tõsta elanikkonna keskkonnateadlikkust ja keskkonnateadlikku käitumist.  

Projekti käigus viiakse erinevates Rakvere linna paikades läbi keskkonnateadlikkust tõstvaid õuesõppe aktiivtegevusi erinevatele eagruppidele. Õuesõppe perepühapäevi on planeeritud läbi viia 4 korral, iga kord erineval aastaajal. Täiskasvanutele esineb igal korral mõni tuntud keskkonnavaldkonnaga tegelev inimene; nooremale koolieale on mõeldud m-õppe võimaluste tutvustus looduses ning pere kõige noorimatega tegelevad TLÜ Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogideks õppivad üliõpilased.  

Esimene perepäev viiakse läbi Rakvere Tammikus, kandes alapealkirja „Loodus, mets ja liigirohkus maastikukaitsealal“.   

Projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus.


VÕIT - võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale

__thumb_-2-voit.jpgAlates 1. maist on ETKA Andras koordinaatorina rakendamas Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 projekti VÕIT - võrdsed õppimisvõimalused igale tahtjale. Projekt kestab kuni 30.06.2008. Projekti üldmahuks on 10 179 655 krooni.

Projekti eesmärkideks on:

  • Õppimisvõimaluste loomine madala konkurentsivõimega töötavatele täiskasvanutele
  • Täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooni tõstmine ja kutsekvalifikatsioonisüsteemi täiustamine
  • Elukestva õppe koostöövõrgustiku laiendamine, õppijate kaasamine, täiskasvanud õppija nädala läbiviimine.

Projekti on kaasatud 9 partnerit: Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Sihtasutus Tuuru, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikooli Türi Kolledzh, Valgamaa Kutseõppekeskus, TLÜ Rakvere Kolledzh, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Tartu Ülikool.

TLÜ Rakvere Kolledži eelarve selles projektis on 232 565 krooni. Projekti raames töötatakse välja 2 uut õppekava – lapsehoidjate koolitus (320 tundi) ja õpetajatele suunatud koolitus “Häälehoid ja eneseväljendusoskus” (80 tundi).

Samuti viiakse läbi 3 koolitust:

1. Eesti keele kui teise keele õpetaja koolieelses lasteasutuses – septemberdetsember 2006
2. Lapsehoidja – jaanuar-aprill 2007
3. Häälehoid ja eneseväljendusoskus – september-oktoober 2007

Informatsioon kursuste kohta ja registreerumine TLÜ Rakvere Kolledži projekti koordinaatori Lehte Tuulingu e-maili aadressilt lehte.tuuling....at....tlu.ee.


EAS - Projekt „Kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimise ettevalmistamine Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis”

__thumb_-2-eas.jpg

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eraldas Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžile projekti „Kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimise ettevalmistamine Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis” 198 306 EEK. Koos kooli omaosalusega on projekti maksumuseks 233 338 EEK.  

Projekti üldine eesmärk: Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži baasil on välja arendatud piirkondlik kompetentsikeskus, mille spetsiifikaks on kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimine (nn õuesõpe) ning täiskasvanute haridusalane nõustamine 
Projekti otsesed eesmärgid: 1. Olemasolev kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe 120 ainepunktiline tasemeõppekava.
2. Olemasolevad kultuuri- ja loodusväärtuste piirkonna arenguks tagamise ning keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe 160-õppetunnise täienduskoolituse õppekavad muuseumipedagoogidele, pedagoogidele, looduskaitsetöötajatele ning noorsootöötajatele  

Projekti raames töötatakse välja 120- ainepunktiline tasemeõppekava keskkonna ja loodusõpetuse integreeritud õppe läbiviimiseks ning neli 160-õppetunnist täienduskoolituse õppekava. Lisaks tõlgitakse rootsi keelest eesti keelde õuesõppe alane  raamat ning valmistatakse mõned õuesõppe alased õppematerjalid.  

Projekti kestvus 01.08.2007 – 25.05.2008


INTERREG IIIA

__thumb_-2-interreg.jpg

Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programm 
Projekti nimetus Web for communication and guidance 
Projekti juhtpartner: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotka 
Vastutav partner Eestis: Tallinna Ülikooli, Rakvere Kolledž 

Partnerid: Tallinna Ülikool, Informaatika osakond                   
                 Helsingin Yliopisto, viestinnän laitos 
Projekti kogu eelarve: 141 366 € 
Rakvere Kolledži eelarve: 18 080 € 
Projekt kestvus: 01.12.2006 – 31.05.2007   

Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärgiks on internetipõhise kommunikatsiooni oskusteabe ja internetipõhise kommunikatsiooni ülikoolihariduse arendamine Soome-Eesti koostöös ja eelduste loomine rahvusvahelise internetipõhise kommunikatsiooni koolituseks. Projekti jooksul teostatakse Helsingi ja Tallinna ülikooli koostöös rahvusvaheline internetipõhise kommunikatsiooni täienduskoolitusprogramm ja luuakse mudel multikultuursele internetipõhiseks juhendamiseks. Ülikoolideta piirkondade kõrgkooliüksused Soomes ja Eestis arendavad täiskasvanuteõppe nõustamise ja juhendamisega seotud oskusteavet. Lisaks sellele selgitatakse välja ettevõtete koolitusvajadused ja võimalused laiendada ettevõtetele suunatud ülikooli koolituspakkumist e-õpingute abil.  

Projekti käigus: 1. Koostati õppekava ja viidi läbi koolitus Õpinõustamine mahus 40 tundi. Koolitusel osalesid TLÜ Rakvere kolledži, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, TÜ Narva Kolledži, TTÜ Virumaa kolledži õppejõud. 
2. Korraldati kaks nõustamisalast ühisseminari, üks Tallinnas ja teine Helsingis, Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome kõrgkoolide õppejõududele-koolitajatele.


KVALIFITSEERITUD TÖÖJÕU PAKKUMISE SUURENDAMINE 2007-2009

__thumb_-2-ESF_logo_JPG.jpg

__thumb_-2-EL_Sotsiaalfond.jpg

Juhtumikorralduse baaskoolitus

Programmi "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009" haldussuutlikkuse tõstmise alamprogrammi raames täiendatakse ametnike erialaseid teadmisi ja võimaldatakse läbida täiendkoolitusi. Koolituse tulemusena peaks säilima (vajadusel paranema) hea klienditeeninduse tase, mis aitab kaasa töötute tööotsingu protsessi kiirenemisele.

Hange rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest, programmist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009”.
Maksumus kokku: 84 984,90
Juhtumikorraldus on kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuv teenuste koordineerimise protsess, mis tagab igale kliendile juurdepääsu õigeaegsele ja piisavale abile.

Eesmärgid: 
tagada kliendi juurdepääs abile, vähendades administratiivseid takistusi; siduda klient erinevate teenuste pakkujatega; toetada teenuste järjepidevust; koondada vastutus ühele võtmetöötajale ehk juhtumikorraldajale; tõsta abisüsteemi efektiivsust, tagades, et teenuseid osutatakse õigel ajal ja vajalikus mahus.

Sihtrühmaks on Tööturuameti ametnikud. Koolitus on mõeldud Tööturuameti  konsultantidele, kes tegelevad riskirühma kuuluvate töötutega ja puutuvad kokku juhtumikorraldusega.

Koolitatavaid kokku 30.

Projekti kestvus november 2008 – jaanuar 2009


EESTI KOLLEDŽID REGIONAALSETE E-ÕPPE KESKUSTENA

Rahastav programm: EAS Keskustevõrgu programm.

Eesmärgid: Projekti peaeesmärgiks on võimaluste loomine veebipõhise õppe kursuste arendamiseks ja õppetöö läbiviimiseks Eesti suuremates regionaalsetes keskustes. Samuti taotletakse projektiga teadus- ja koolitusalase koostöö arendamist kolledžite vahel ning ülikoolidevahelise konsortsiumiga e-Ülikool, mille tulemuseks oleks avatud teenuste ja elukestva õppe areng.

Projekti juhtpartner TÜ Pärnu kolledž. Rakvere kolledž osales partnerina.
Teised partnerid TÜ Türi kolledž, TTÜ Kuressaare ja Virumaa kolledžid, Viljandi Kultuurikolledž, EITSA.
Eelarve: 3 962 300 EEK, 1 384 700 EEK programmi toetus.

Tulemus: Projekti käigus: soetati arvutiklassi 12 arvutit, 1 projektor, videokonverentsitehnika ja 2 veebikaamerat, arvuti tarkvara.
Osaleti e-õppe alastel koolitustel.


KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPPE ALUSTE LOOMINE JA KOOLITAJATE KOOLITAMINE

Projekt teostati mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskuse tellimusena. Projekti juhtpartner oli Tartu Ülikooli Narva kolledž. Projektis osalesid lisaks Rakvere kolledžile veel kõikide lasteaiaõpetaja koolitamisega tegelevate õppeasutuste esindajad, praktikud lasteaedadest, logopeedid. Projekti eesmärk oli välja töötada ühtsed seisukohad eesti keele kui teise keele õpetamiseks koolieelses eas lastele.  

Tulemus
Projekti raames valmisid:

  • õppematerjal koolieelse lasteasutuse õpetaja põhikoolituse eesti keele kui teise keele õpetamise mooduli ja koolieelse lasteasutuse õpetaja koolieelses vanuses lapsele;
  • eesti keele kui teise keele õpetamise alase täienduskoolituse läbiviimiseks eesti keele kui teise keele õpetamise programm koolieelses vanuses lastele;
  • koolieelse lasteasutuse õpetaja põhikoolituse eesti keele kui teise keele õpetamise mooduli õppekava; äiendkoolituse õppekava;
  • eesti keele kui teise keele õppimist ja õpetamist soodustava keskkonna kirjeldus ning selle loomist toetavate materjalide kirjeldused;
  • piirkondliku keeleõppekeskuse mudeli kirjeldus.

Kontaktisik: Lehte Tuuling


SOTSIAALTÖÖ OSAKONNA ARENDUSPROJEKTID

  • Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži sotsiaaltöö osakonna täienduskoolituse arendusprojekt ESF meede 1.1 toetuse taotlus, esitatud  detsember 2005. Projekti raames oli kavas välja töötada õppekavad ja õppematerjalid ning  läbi viia täiendkoolitused õpetajatele ja laste hoolekandeasutuste kasvatusala töötajatele, 2006 – 2007.
  • Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži sotsiaaltöö õppekavade arendusprojekt ESF Meede 1.1 toetuse taotlus, esitatud  oktoober 2006. Projekti eesmärk: välja töötada kõrvalaine moodul (16 AP)  Sotsiaaltöö kohalikus omavalitsuses ja sellest tulenev õppekava täienduskoolituseks.

E-ÕPPE KESKUS

Regionaalse e-ülikooli õppekeskuse eesmärgiks on pakkuda kõigile Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele ligipääsu e-õppe keskkondadele, samuti nõustamist.

Keskuses on 19 töökohta mida saavad tasuta kasutada Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide üliõpilased ning  täienduskoolituses osalejad.

Keskus on avatud esmaspäeval ja teisipäeval kella 8.00-16.00 ning neljapäeval 8.00-12.00. Vajalik eelregistreerimine tel. 3243016, kaasa võtta üliõpilaspilet.

E–ülikooli õppekeskuste projekti finantseeris Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.