Esileht - Rakvere kolledž - Projektid - REGI - Projekti tegevused

Algab REGI koolitusprogramm Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajatele ja teistele valdkonna spetsialistidele

__thumb_-2-regi.jpg

  • Koolitusprogrammist on võimalik osa võtta Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajatel, õpetajatel ja teistel valdkonna spetsialistidel (lastekaitsetöötajad jt), kes kasvava tööalasest väljarändest põhjustatud sotsiaalsete probleemide ja nende ennetamisega siin ja sealpool Soome lahte oma igapäevatöös kokku puutuvad.
  • Koolitusprogramm koosneb viiest koolituspäevast (st on moodulitena) ning viiakse läbi Rakveres sügis-talvisel perioodil 2016/17.
  • Iga koolituspäev käsitleb üht kindlat temaatikat.
  • Koolitusprogrammi läbimine pakub hea võimaluse erialaseks enesetäienduseks, omandada uusi teadmisi ja oskusi, ülevaadet erinevate juhtumite lahendamisest nii Eesti kui Soome poolel, vahetada kogemusi Eesti ja Soome professionaalidega.
  • Osalemine sotsiaalvaldkonna spetsialistile tasuta.
  • Osalejaile väljastatakse tõend.
  • Koolituse kirjeldus ja registreerumine: 

Koolitus koosneb viiest koolituspäevast ehk moodulist, mille toimumise kuupäevad on järgmised:

1. moodul: Varajane märkamine ja ohumärkide tajumine (lasteaia- ja kooliealised lapsed). Tagasitulek, uuesti kohanemine Eestiga, kultuurišokk.

Toimumise aeg: 21. november 2016

Koolitaja: Heivi Mäekivi, Rakvere Sotsiaalkeskuse psühholoog

Kestvus: 4 akadeemilist tundi

Esimene osa 8:30 – 10:00
Kohvipaus 10:00-10:15
Teine osa 10:15 – 11:45

Koolituspäeva eesmärgid:    

* Anda ülevaade erinevatest sümptomitest, mis võivad viidata  probleemidele perekonnas
* Õppida märkama ohumärke nii lasteaia- kui ka kooliealistel lastel
* Kust leida abi ja milline info abistaja jaoks kaasa anda.
* Kuidas vanemaid jõustada.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja õpib märkama hargmaiste perede laste probleemidele viitavaid varajasi ohumärke. On algtasemel võimeline analüüsima erinevaid juhtumeid. Omab ettekujutust kuidas jõustada vanemaid ja kust leida abi.    

REGISTREERU SIIN

1. mooduli KAVA


2. moodul: Hüvitiste õiguslikud ja praktilised teemad

Toimumise aeg: 1. detsember 2016 kell 10:00-15:15

Koolitajad: Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksus: Merle Trufanova, peaspetsialist (kohaldatav õigus), Ene Tiitsaar, peaspetsialist (perehüvitised), Kadri Tomingas, nõunik (pensionid)

Kestvus: 6 akadeemilist tundi; algab kell 10:00

Eesmärk: Selgitada sotsiaalkindlustuse koordinatsiooni põhimõtteid ja hüvitiste maksmise reegleid Soome juhtumite näidetel.

Teemad: 
1. Sotsiaalkindlustuse koordinatsiooni põhimõtted
a. Sotsiaalkindlustus piiriülese töötamise puhul
b. Kindlustajariigi määramine (kohaldatav õigus)
c. Töötaja ja tööandja kohustused
d. Sotsiaalkindlustusmaksed
e. Kontaktid

2. Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
a. Õiguslikud alused
b. Kogumispension
c. Hüvitiste maksmise reeglid (prioriteetsus, lisahüvitis, enammakse, tasaarvestus)
d. Praktilised näited

3. Pensionid
a. Pensionid Euroopa Liidu kontekstis
b. Pensione reguleerivad välislepingud
c. Õigus pensionile
d. Pensionide tulumaksustamine

REGISTREERU SIIN

2. mooduli KAVA


3. moodul: Lapsest lähtuv kasvatus Soome haridussüsteemis. Praktilised kogemused Eesti lastega Soome haridussüsteemi kontekstis sotsiaaltöötajate ja lasteaia/kooliõpetajate pilgu läbi.

Toimumise aeg: 10. jaanuar 2017

Koolitaja: Phd Maarika Pukk, pikaajaline Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli lektor. Praegu elab Soomes.

Kestvus: 6 akadeemilist tundi

Ajakava:
09:45-10:00 Registreerumine
10:00-11:30 1. plokk
11:30-12:00 Lõuna
12:00-13:30 2. plokk
13:30-13:45 Kohvipaus
13:45-15:15 3. plokk

Koolitajast: Olen kasvanud ja koolis käinud Rakveres. Rakverest saadud koduloolised väärtused on mind saatnud erinevatel eluetappidel.
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse kasvatuse erialal. Kaitsnud 2000. aastal Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö magistrikraadi ja 2015 aastal Soomes, Tampere ülikoolis, filosoofia doktorikraadi.
Olen töötanud õpetajana Rakveres, õppejõuna tolleaegses Rakvere Pedagoogikakoolis, lasteaiajuhatajana Viimsis, lastekoolijuhatajana Audentese Erakoolis, lektorina Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Tallinna Ülikoolis. Õpetanud olen lasteaiaõpetajaid, sotsiaaltöötajaid, noorsootöötajaid.

Eesmärk: Anda teadmisi ja analüüsida lapsest lähtuvat kasvatust Soome haridussüsteemis. Tuua näiteid ja jagada praktilisi kogemusi tööks Eesti lastega Soome haridussüsteemis (sotsiaaltöötajate, kooli- ja lasteaiaõpetajate pilgu läbi).

Õpiväljund: Koolituspäeva läbinud teab Soome haridussüsteemi põhilisi väärtusi. Oskab suunata ja toetada Soome elama või tööle asunud inimesi.

Märksõnad: Ühiskonna muutus, Soome haridussüsteem, lapsepõlv Eestis ja Soomes, õpikäsitluste erinevused Soomes ja Eestis, lapsest lähtuv kasvatus.

REGISTREERU SIIN


4. moodul: Süsteemne mõtlemine, valmisolek muutustega kaasa minna, paindlikkus.

Toimumise aeg: 31. jaanuar 2017

Koolitaja: Pille Murrik, pereterapeut, Gordoni Perekooli koolitaja

Kestvus: 6 akadeemilist tundi

Ajakava:
09:45-10:00 Registreerumine
10:00-11:30 1. plokk
11:30-12:00 Lõuna
12:00-13:30 2. plokk
13:30-13:45 Kohvipaus
13:45-15:15 3. plokk

Eesmärk: Arendada oskust mõelda ja tegutseda süsteemselt 

Teemad: Inimestega seotud protsessides kehtivaid seaduspärasusi arvestades on võimalik tegutseda efektiivsemalt ja ennastsäästvamalt. Püüame siduda varajase märkamise ja süsteemse lähenemise, et mõista, millist toetust laps vajab ning kes ja kuidas saab seda talle pakkuda. Süsteemne lähenemine aitab mõista ja jõustada ka ennast.

REGISTREERU SIIN


5. moodul: Soome praktikute kogemused töös hargmaiste peredega.

Toimumise aeg: 1. märts 2017 Rakvere kolledži II korruse saalis

Koolitaja: Tuuli Raamat, PPA Lääne Prefektuuri politseikaplan, Anneli Tamme, lastekaitsetöötaja Perhekuntoutuskeskus Paavola kriisi- ja vastuvõtukeskuses

Kestvus: 6 akadeemilist tundi

REGISTREERU SIIN

Ajakava:

09:45-10:00 Registreerumine

10:00-11:30 “Kogemusi tööst Soomes” Tuuli Raamat, PPA Lääne Prefektuuri politseikaplan Tuuli jagab 20-aasta pikkust eestikeelse töö kogemust Soomes (peamiselt Helsingis), Soome näitel ka kogemusi "kirik kui üks koostööpartner sisserändaja lõimumisel ühiskonda". (Tuulil on lisaks laste- ja noortetööle ning vaimuliku ametile kogemusi ka Kanadast eesti kogukonnast ja tööst rahvusvahelises naisteorganisatsioonis, kus ta töötas soomepoolse esindajana).

11:30-12:00  Lõuna

12:00-13:30  „Müüdid ja uskumused Soome lastekaitsest ja peretööst - tõsi või ei? Soome seadusandlus - mis keelab ja takistab või pigem toetab ülelahe-koostööd?“ Anneli Tamme, lastekaitsetöötaja Perhekuntoutuskeskus Paavola kriisi- ja vastuvõtukeskuses             

Anneli Tamme on Eesti päritolu Soome sotsiaaltöötaja, kes on töötanud mitmeid aastaid Soomes.

Ta omab head ülevaadet, milliste väljakutsetega seisavad silmitsi Eestist Soome kolivad pered. Ta selgitab, mida eestlane peaks teadma ja võtma arvesse, kui ta kolib Soome jne Anneli käsitleb teemat esmalt lastekaitsetöö spetsialisti vaatenurgast ja kogemustest ning teisalt kui klient, olles ise puudega lapse vanem - mis on olnud üllatav, raske või pigem toetav ja hea siin Soome pool elades. Lisaks tutvustab ta Soome seadusandlust, et mis keelab ja takistab või pigem toetab ülelahe-koostööd. Millised oleksid koostöö vajadused ja soovid Eesti poolelt Soomele hargmaiste perede osas?

13:30-13:45  Kohvipaus

13:45-15:15  Juhtumipõhised näited ja küsimused – rühmatööd. Koolituspäeva kokkuvõtted.

__thumb_-2-CB logo RGB.jpg  __thumb_-2-EU flag RGB.jpg