Esileht - Rakvere kolledž - Sisseastumine - Alushariduse pedagoog

Alushariduse pedagoog

Keda ootame õppima?

Alushariduse pedagoogi eriala sobib üliõpilaskandidaatidele, kes on huvitatud kuni 8 aastaste laste arengu ja kasvamise iseärasustest ning selleks vajalike tingimuste loomisest. Ootame kandidaate, kellel on valmisolek meeskonnatööks rühma personaliga ja koostööks lastevanematega. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivsust, meeskonnatööoskust, iseseisva töö võimet, loovust ning head eneseväljendus- ja suhtlemisoskust. Kasuks tulevad oskused muusika-, kunsti- või mõnes muus valdkonnas.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikoolil on alushariduse pedagoogide koolitamisel juba 48-aastane kogemus. Õppejõududeks on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. Eriala vilistlased on tunnustatud spetsialistid ning uurijad alushariduse valdkonnas. Alushariduse pedagoogi õppekava on mitmekesine ning valikuterohke. Lisaks praktilistele oskustele ja teadmistele saadakse süvendatud teadmised kasvatusteaduslikest ning õpetajakutsega seonduvatest uuematest suundadest.

Kuhu edasi?

Alushariduse pedagoogi eriala bakalaureusekraadiga lõpetanutele on magistriõppes kõige erialalähedasem valik alushariduse pedagoogi magistriõpingud, kuid kandideerida saab ka pedagoogilist haridust nõudvatele osaliselt avatud õppekavadele ning kõikidele avatud magistriõppekavadele. Alushariduse pedagoogid töötavad nii riiklikku kui ka erasektorisse kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes õpetajate, õppealajuhatajate ja direktoritena. Kuid kui Sa soovid töötada oma erialal iseseisvalt ja saada suuremat otsustusõigust, siis on bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks magistriõpe.

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?

  • koolieelse lasteasutuse õpetaja
  • koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja
  • koolieelse lasteasutuse direktor
  • linnade ja maakondade haridusameti alushariduse spetsialist

Millised on vastuvõtutingimused?

  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50% (kellel puudub riigieksam teeb kohapeal e-etteütluse)
  • Vastuvõtueksam 50%, mis koosneb kirjalikust tööst (lühiessee) ja kutsesobivusvestlusest

Lühiessee kirjutatakse kohapeal (oodatakse oskusi enda seisukohti argumenteeritult väljendada). Essee teema selgub kohapeal. Kutsesobivusvestlus hõlmab eriala valiku põhjendust, arutelu haridus- ja kasvatusküsimuste üle, üldise pedagoogilise situatsiooni analüüsi, sobivust õpetajatööks.

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel  märgitakse  organisatsioon, milles osaleti  ja selle esindaja kontaktandmed. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti.  

Kontakt

Telefon: 324 3005, 53441820
E-post: rakvere....at....tlu.ee