Esileht - Rakvere kolledž - Sisseastumine - Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogika

Keda ootame õppima?

Tulevane sotsiaalpedagoogika eriala tudeng peaks olema toimeka hoiaku ja hea pingetaluvusega aktiivne suhtleja, kes on valmis tegema meeskonnatööd. See eriala sobib neile, keda huvitavad inimese ja tema sotsiaalse keskkonna vahelised suhted ning erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine pedagoogiliste vahenditega.

Miks tulla meile õppima?

Sotsiaalpedagoogika on paljudes Euroopa riikides laia kasutusalaga terminiks sotsiaalse ja pedagoogilise probleemistiku ühisosale, mille all mõeldakse enamikul juhtudel sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks tehtavat kasvatustööd. Õppimine sotsiaalpedagoogika õppekava järgi loob üliõpilasel eeldused kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega laste ja noorte tundmaõppimiseks ja nõustamiseks, nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks. Õpingute ajal omandatakse põhiteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ning oskus valida sobivad meetodid vastavalt sihtrühmale.

Kuhu edasi?

Lõpetanul on võimalik jätkata õpinguid mitmetel osaliselt avatud ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. Sotsiaalpedagoogika eriala lõpetanud töötavad haridus- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, kohalikus omavalitsuses, erinevates laste- ja noorte keskustes ja mujal, kus vajatakse inimesi, kes oskavad ja tahavad ennetada ning leevendada laste ja noorte probleeme – neid nõustades, juhendades ja suunates ning positiivseid toimetulekuoskusi õpetades.

Millised on vastuvõtutingimused?

Vastuvõtueksam 100%.
Vastuvõtueksam on komplekseksam, mis koosneb:
• eesti keele testist
• rühmatööst (probleemülesande lahendamine)
• vestlusest (senised töökogemused laste ja noortega, hoiakud ja väärtused, motivatsioon ning valmisolek õppimiseks, üldine silmaring, lugemus, kursisolek üldkultuuriliste ja päevapoliitiliste sündmustega) ja kirjalikust lühiarutelust etteantud teemal.

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel märgitakse organisatsioon, milles osaleti ja selle esindaja kontaktandmed. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile neli ja mitteerialase vabatahtliku töö eest kaks lisapunkti.