Esileht - Rakvere kolledž - Teadustööde konkurss - Tulemused 2016

Tulemused 2016

2016. aastal tunnustuse pälvinud tööd

bakalaureuse astmes:
Püsimetsa majandamise kava Kalda Metsakinnistu näitel.
Hannes Kestav -  Eesti Maaülikool

Vabatahtlike päästjate kaasatus otsustusprotsessidesse.
Janne Seppik -  Tallinna Ülikooli Rakvere kolledž

magistriastmes:

Väikesadama väljaarendamise võimalusest Eestis Käsmu küla näitel.
Marge Kohtla -  Eesti Maaülikool

Ajaloolistel allikatel põhineva rahvarõivakomplekti koostamise põhimõtted, komplektide koostamine ja valmistamine Virumaa rahvariiete näitel.
Kersti Loite -  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

__thumb_-2-Auhinnatute grupipilt_v.jpg

Rakvere kolledži ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esmakordse konkursi keskmes olid maakonda käsitlevad tööd, nende tulemusi saab kasutada aga ka mujal Eestis. Eesmärk oli motiveerida üliõpilasi aktiivselt osalema regiooni jaoks olulistes teadus- ja arendustegevustes ning väärtustada uurimistööde potentsiaali regiooni arengus.

Töid laekus neljast Eesti suurimast ülikoolist, neid hindasid lisaks žüriile valdkondade eksperdid. Tunnustuse vääris kaks bakalaureuse- ja kaks magistritööd. 

Esitlused tõstatasid elava arutelu nii käsitletud kui ka uurimist vajavatest teemadest. „Igal aastal valmib sadu uurimistöid, teiste hulgas ka Lääne-Virumaa kohta, mida saaks paremini rakendada regiooni arengu toetamiseks,“ sõnas kolledži direktor Silver Pramann. „Samas võiks ka uurimistööd rohkem arvestada regiooni vajadustega.“ VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi rõhutas väga päevakajalisust, öeldes, et on regionaalne huvi toetuda probleemide lahendusi otsides ka uurimistöödele.  

Lääne-Virumaalt pärit Tallinna Ülikooli professor Hannes Palang leidis, et maakonnas võiksid olla seotud üliõpilaste uurimistööd ja piirkonna arenguvajadused ning tehtud uurimustest koguneda andmebaas. „Üliõpilaste uurimistööd on hea võimalus andmete kogumiseks pikaajaliste protsesside jäädvustamiseks. Uurijad ise ei saa tulemusi rakendada, seega on vaja, et otsustajad oleksid nii targad, et teadlaste kogutud teadmisi küsida ning kasutada.“

Marge Kohtla, üks konkursi võitjaid, sõnas, et tegemist on suurepärase ja tänuväärse algatusega. Ühelt poolt motiveerib see tudengeid, teisalt neid, kelle oleks uurimuse tulemusi vaja – ettevõtjaid, omavalitsusi, aga ka eraisikuid. Hannes Kestav lisas, et selline konkurss suunab õppureid mõtlema laiemalt regiooni ja ühiskonna huvidele.

Konkursist soovitakse Lääne-Virumaal kujundada tava.

Loe ka 5.11.2016 Virumaa Teatajas avaldatud konkursi kokkuvõtet SIIN