Esileht - Rakvere kolledž - Õppetöö - Kasutajakonto loomine

Kasutajakonto loomine

TLÜ-kasutajakonto seob kasutaja isikuandmed tema kasutajatunnusega ülikooli arvutivõrgus ning sellega määratakse kindlaks tema õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel.

Kasutajakonto on võimalik luua veebikeskkonnas https://passwd.tlu.ee/, kuhu saab sisse logida id-kaardi ja pin-1 –ga. Keskkonda saavad logida isikud järgmisel päeval pärast ülikooli liikmeskonna hulka arvamist (vastuvõtmist TLÜ üliõpilaseks, töölepingu sõlmimist).

Id-kaardi pin-koode on võimalik uuendada KMA-s või pangakontorites (tasuline, hind ca 2 EUR).

Isikutel, kellel pole id-kaarti või tekkib probleeme konto loomisel, palume pöörduda kantseleisse Andri Inno poole.

Keskkonnas https://passwd.tlu.ee/ on võimalik id-kaardi abil muuta ka ununenud parool – oluline juba õppivatele tudengitele.

Olulised veebiaadressid:

Õppeinfosüsteem: http://ois.tlu.ee  - konto aktiveerub selle loomise päeval kell 12.00 või 17.00. ÕIS-i pääseb ka id-kaardi ja PIN1-ga, ilma TLÜ kasutajakontot loomata.
e-post: : http://gmail.tlu.ee  - konto aktiveerub selle loomise päeval kell 21.00
Google kalender http://gcalendar.tlu.ee - konto aktiveerub selle loomise päeval kell 21.00
Google DOCS http://gdocs.tlu.ee- konto aktiveerub selle loomise päeval kell 21.00
e-õppe keskkond IVA: http://iva.tlu.ee  - konto aktiveerub kohe
Paroolivahetus – https://passwd.tlu.ee (id kaardi abil saab ununenud parooli uuendada).
Raamatukogu teadusandmebaaside kasutamine. www.tlulib.ee  - konto aktiveerub kohe
Inforessursid - ezproxy.tlu.ee - konto aktiveerub kohe peale loomist.