Esileht - Rakvere kolledž - Õppetöö - Nõustamine

Nõustamine

Lp tudeng,

õpingute ajal tekib kindlasti küsimusi õppetöö sisu ja korralduse osas. 

Mõned ennetavad vastused võimalikele küsimustele: 

  1. VÕTA puhul alusta vestlusest õppekava koordinaatoriga :
    Marje Lepanen – sotsiaalpedagoogika;
    Lehte Tuuling – alushariduse pedagoog.

Konsulteeri enne taotluse esitamist ülekantavate ainete osas õppekava koordinaatoriga. See ei ole kohustuslik, aga õppekava koordinaator aitab sul õppekavas paremini orienteeruda.

Peale konsultatsiooni õppekava koordinaatoriga pöördu õppekorralduse spetsialisti Külli Vilepill poole, kes vajadusel abistab VÕTA taotluse vormistamisel.

2. ERASMUSe küsimustes  annab infot ja aitab dokumente korraldada Kristel Mänd.
3. Kõigis õppekavaga ja õpingute planeerimisega seotud  küsimustes pöördu oma õppekava koordinaatori poole.
4. Sotsiaalpedagoogika ja alushariduse pedagoogi eriala tunniplaane koostab Marje Lepanen. Kõikides tunniplaaniga seotud küsimustes pöördu tema poole.
5. Tõendid ja muud vajalikud dokumendid väljastab Külli Vilepill. 
6. Õppekorralduse spetsialist Külli Vilepill nõustab järgmiste murede korral:
- ainetesse ja eksamile registreerimine;
- õppetulemuste ja õppekoormuste arvestamine;
- õppetööalane liikumine ja akadeemiline puhkus;
- toetused ja stipendiumid;
- akadeemiline nõustame, st kõik õppetegevusega seotud küsimused.
7.  Kui jääd hätta infotehnoloogilistes küsimustes (konto loomine, e-õpe jne.) siis pöördu Andri Inno poole. Ta abistab ka printimise, paljundamise ja köitmisega seotud küsimustes.

Küsi julgest nõu ja abi!