Esileht - TLÜ haridusuuenduse tippkeskus

Keskusest

TU Centre of Excellence in Educational Innovation

TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) eesmärgiks on arendada tõenduspõhisele ja uuenduslikule õpetajaharidusele, koolijuhtimisele ja hariduspoliitikale fokusseeruvat interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda.

HUT on loodud Euroopa Komisjoni ERA Chair meetmest rahastatava projekti Cross-Border Educational Innovation through Technology-Enhanced Research (CEITER) baasil. ERA Chair projekti toel luuakse TLÜ-s rahvusvaheline uurimisrühm, mille põhifookusteks on IKT valdkonnaga seotud tegevussuunad: järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid ning uued IKT-põhised meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks. HUT vaatleb haridusuuendust laiemalt, lähtudes vajadusest luua teaduspõhine alus uue õppimis- ja õpetamiskultuuri kujunemiseks ja juurdumiseks Eesti hariduses.

TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse nõukogu:

  • Tobias Ley, keskuse juhataja
  • Mati Heidmets
  • Aaro Toomela
  • Katrin Poom-Valickis
  • Kristi Vinter-Nemvalts
  • Mart Laanpere
  • Mihkel Kangur

HUT uuringufond

Kontakt

Tobias Ley
Keskuse juhataja
E-post: tley....at....tlu.ee