Esileht - Tallinna Ülikooli muuseum - Muuseumikogud - Mälestuste kogumine

Mälestuste kogumine

Tallinna Ülikooli muuseum ootab mälestusi ülikoolielust

2013. aasta veebruaris kuulutas ülikooli muuseum välja konkursi ülikooliga seotud mälestuste kogumiseks. Esimesele üleskutsele reageeris 8 kirjutajat. Parimad kuulutati välja 18. mail toimunud muuseumiööl. Auhinnatud said järmised konkursile laekunud kirjatööd:

Ära märgiti ka Aet Kallami töö "Vanad Kalad", kui põhjalik ja sisukas ülevaade ühest konkreetsest üliõpilasaegsest tegemisest.

Ülikooliga seotud mälestuste kogumine on plaanis muuta traditsiooniks. Mälestusi võib saata aastaringselt. Parimad saavad auhinnatud igal aastal mais toimuval muuseumiööl (osalevad tööd, mis on meile saadetud hiljemalt 30. aprillil 2014).

Tallinna Ülikooli muuseum hakkab taas koguma ülikooliga seotud mälestusi

Jätkame eelmisel aastal alustatud tänuväärset mälestuste kogumist. Oodatud on nii pikemad meenutused kui ka lühikesed mälestuskillud õppejõududelt, tudengitelt, vilistlastelt, ülikooli rohkearvuliselt töötajaskonnalt ja erinevatel aegadel TLÜ-ga liitunud instituutidelt.
Kindlasti on iga tudengiga juhtunud midagi, mis väärib jäädvustamist - kas siis loengus, eksamil, vabal ajal, võistlustel, rebastepidudel või praktikal. Eraldi meenutamist väärt on ühikaelu ja legendaarsed õppejõud – ka nendest ootame teie värvikaid mälestusi!
Praegustel ja endistel õppejõududel on jällegi vastu panna hulgaliselt tudengite-kolleegide meeldejäävaid ütlusi ja märkimisväärseid tegusid nii loengus kui ka juhtumistest väljaspool auditooriumit. Jagage meiega oma mälestusi headest kolleegidest!
Oodatud on kõik mälestused, olgu need siis tõsised, naljakad, halenaljakad, veidi piinlikudki või lihtsalt toredad. Hea, kui ära on märgitud talletatud sündmuse toimumise aeg ja ka osalejad, kui kirjeldatav seik seda võimaldab. 
Muidugi saavad paremad ka ära märgitud, olgu siis kirjatööde hulga või nende headuse järgi. Parimad kuulutatakse välja 17. mail toimuval muuseumiööl “Öös on tähti”.
Meenutusi ootame 9. maini k.a postiaadressile TLÜ muuseum, Narva mnt 25, 10120 Tallinn
või e-posti aadressile muuseum....at....tlu.ee.
Kõik esitatud tööd jäävad ülikooli muuseumi kogudesse. Värvikamatest mälestustest paneme kokku raamatu ning selle tarbeks võtavad muuseumipoolsed korraldajad endale õiguse saadetud tekste vajadusel toimetada. 
Eelmise aasta parimate töödega saab tutvuda siin.
Lähemat infot saab vajadusel telefonitsi 640 9202 ja meilitsi kadri.metsaots....at....tlu.ee.