Esileht - Tallinna Ülikooli muuseum - Sündmused ja üritused - Näitused 2013

Näitused 2013

Muuseumiöö Tallinna Ülikoolis 18.05.2013


Tallinna Ülikooli muuseum osales esmakordselt muuseumiööl "Öös on inimesi". Muuseumiöö programmi kuulusid muinasjutud, ajaloolised filmid uues ülikooli kinosaalis, töötoad lastele ja palju muud põnevat: avati fotonäitus „Öös on inimesi“ – fotod ülikoolis hilistel õhtutundidel töötavatest, õppivatest ja taidlevatest  inimestest. Loodushuvilised said tutvuda näitusega “Looma loodud“.Muuseumi fondidest olid uudistamiseks  välja pandud ülikoolis erinevatel aegadel kasutusel olnud arvutid.

Näitus "Tudengist sirgub teadlane" 23.09-4.10.2013 Teadlaste Foorumis (Narva mnt 29, Astra hoone)

__thumb_-2-photo-veebi-muuseum.jpg

Näitusel eksponeeriti aegade jooksul Tallinna Ülikooli muuseumi kogudesse jõudnud ülikoolis kasutusel olnud õppevahendeid ja teadusaparatuuri.

TLÜ muuseumi suured tänud näituse koostamisele kaasa aidanud Loodusteaduste osakonna töötajatele dotsent Tiina Elvistole,  dotsent Ain Ainsaarele, vaneminsener Viljo Korsenile ja vanemlaborant Ebe Lausale!

Soome-Ugri Päevad Tallinna Ülikoolis 10.10-30.10.2013

10.-30. oktoobrini toimusid Hõimupäevade raames soome-ugri päevad. Kavas olid  filmid soome-ugri rahvastest, soome-ugri ansamblite kontsert, näitus soome-ugri rahvarõivastest ja  soome-ugri käsitööde väljapanek. Näituse avamisel tervitussõnad laususid  Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Riigikogu soome-ugri toetusrühma esimees Juku-Kalle Raid. 

Näitus  oli korraldatud koostöös Ersa kultuuriühinguga Sjatko, Eesti Rahva Muuseumiga, Eesti Ajaloomuuseumiga ja Eesti Soome-Ugri Rahvuste Ühendusega (ESUR).

__thumb_-2-s_U.jpg     

__thumb_-2-s_u2.jpg


TLÜ esimese emeriitprofessori Valdek Palli mälestusõhtu ja näitus

Ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko eestvedamisel ja Tallinna Ülikooli muuseumi kaaskorraldusel toimus  10. detsembril Tallinna Ülikooli Astra maja 1. korrusel teadusinfokeskuses eesti keeleteadlase, rahvusvaheliselt tunnustatud fennougristi ja Tallinna Ülikooli esimese emeriitprofessori Valdek Palli (1927–2013) mälestusõhtu.

Valdek Palli meenutasid kolleegid Jüri Viikberg, Anu Haak, Madis Norvik, Paul Kokla, Jaan Õispuu, Marja Kallasmaa, Annekatrin Kaivapalu ja Eevi Ross.

Teadusinfokeskuses avati  Valdek Palli elu ja tegevust tutvustav näitus. Kohapeal  esines ersa-mokša folklooriansambel Kilejne.

Valdek Pall (1927–2013) oli eesti keeleteadlane, rahvusvaheliselt tunnustatud fennougrist, Tallinna Ülikooli professor ja emeriitprofessor.  Ta on kirjutanud üle 130 teadustrükise, tema uurimisvaldkonnad  olid toponüümika, eriti Põhja-Tartumaa kohanimed, samuti eesti keele ajalugu ja mordva keelte ajalooline grammatika. Ta on korraldanud eesti murdeuurimist, koostanud ja toimetanud "Eesti murrete sõnaraamatu", andnud välja "Soome-eesti suure sõnaraamatu I-II" (Tallinn, 2003) ning osalenud ajakirjade Keel ja Kirjandus ning Linguistica Uralica toimetuskolleegiumide töös. Samuti on ta olnud Emakeele Seltsi aastaraamatu ja Kodumurde toimetuskolleegiumi liige. Tema tööd on tunnustatud Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001) ja Wiedemanni keeleauhinnaga (2002).

__thumb_-2-pall.jpg