Esileht - Akadeemiline Raamatukogu - E-raamatukogu

E-raamatukogu

Digitaalsed kogud

Loomulikult ei piirdu TLÜ AR füüsiliste teavikutega. Meie lugejatel on ligipääs mitmesajale tuhandele e-raamatule, e-ajakirjale, e-ajalehele, e-referaadile ja teadusartiklile. Digitaalseid kogusid, sh litsentsandmebaase, saab tasuta sirvida raamatukogus, TLÜ arvutivõrgu kaudu või TLÜ e-posti kasutajatunnusega sisse logides.

Meie põhirõhk on teaduslikel andmebaasidel, milles leiduvad artiklid ja muud materjalid on suureks abiks nii üliõpilastele kui teadustöötajatele.

Raamatukogu kodulehel on e-ressursid jagatud instituutide/kolledžite järgi (vt erialainfo) ja olemuse järgi (inforessursid). EBSCO Discovery Service võimaldab ühisotsingut TLÜ-le avatud litsentsandmebaasides.

Raamatukogu oma andmebaasides on TLÜ magistri- ja doktoritööd, väliseesti perioodika, isikulugu, digiteeritud vanemaid ajalehti, meie ainulaadse baltika ja vanaraamatute kogu raamatuid, pilte ja kaarte (vt näiteks Hortus Librorum).

ETERA

E-teadusraamatukogu ETERA on TLÜ Akadeemilise Raamatukogu digitaalraamatukogu, mille eesmärgiks on informatsiooni kogumine ja säilitamine. ETERAst leiab nii vanu kui ka uusi raamatuid, ajakirju, ajalehti, fotosid, postkaarte, maakaarte, õppematerjale ning Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöid.

ETERAs olevad materjalid kuuluvad Eesti teaduse kõikvõimalikesse valdkondadesse. ETERAt saab kasutatada kõikides arvutites ja nutiseadmetes ilma lisatarkvara alla laadimata.

Koolitused

Meie erialainfo osakond õpetab tundma nii füüsilist kui ka digitaalset raamatukogu. Koolitavad erialareferendid, kes on kontaktisikud TLÜ instituutides ning vastavad ka päringutele: tel 640 9184, e-post: erialainfo....at....tlulib.ee.