Esileht - Ametiühing

Ametiühingust

       
Tallinna Ülikooli ametiühing on iseseisev, omaalgatuslik ja vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete töö- ja teenistusalaste huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamise ja kaitsmise eesmärgil. 

Aadress:
Narva mnt 25, ruum T-303
Tallinn 10120
Telefon: 640 9199

Kontakt: ametiyhing....at....tlu.ee

Juhatuse esinaine: Triin Roosalu
vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel, triin.roosalu....at....tlu.ee

Raamatupidaja: Helve Siivo
vastuvõtt toimubi eelneval kokkuleppel hsiivo....at....tlu.ee

AÜ arvelduskonto: Tallinna Ülikooli AÜ, EE892200001120063120

Juhatuse liikmed:

Triin Roosalu, ÜTI dotsent ja vanemteadur (juhatuse esinaine)
Eeva Kesküla, TÜHI vanemteadur
Kadri Aavik, ÜTI lektor
Kairit Kall, doktorant/tunnitasuline lektor
Martin Aidnik, doktorant/tunnitasuline lektor
Pille Saar, BFM lektor
Tiiu Kuurme, HTI dotsent
Tiiu Rumen, TÜHI õppesekretär
Uku Lember, TÜHI lektor

TLÜ AÜ liikmeks astumiseks palun täitke avaldus ning saatke see aadressile ametiyhing....at....tlu.ee