Esileht - Stipendiumid - Baltika stipendium välisuurijale

Baltika stipendium välisuurijale

Tallinna Ülikooli Baltika-stipendiumi puhul on tegemist välismaistele noortele uurijatele suunatud doktori- või järeldoktori stipendiumiga, mis võimaldab uurijal töötada TLÜ akadeemilise raamatukogu kultuurilooste baltika kogudega.

TLÜ akadeemilise raamatukogu baltika kogu puhul on tegemist ajaloolise koguga, mille põhiosa on pärit omaaegse Eestimaa Kirjanduse Ühingu (Estländische Literärische Gesellschaft, tegutses 1840–1940) raamatukogust, mis alustas juba oma tegevuse algusaastail raamatukogu süstemaatilist komplekteerimist teadus- ja teatmekirjandusega.

Kultuuriloolisse baltika kogusse on aja jooksul kokku koondatud raamatud Tallinna ja Põhja-Eesti ehk omaaegse Eestimaa kubermangu vanimatest raamatukogudest ja erakogudest 16. sajandist alates, kui Tallina kodanikud asutasid Oleviste kiriku juurde linnaraamatukogu. Tegemist on unikaalse koguga, mille rahvusvahelises kontekstis ja tasemel uurimise aitab populariseerida nii siinset kogu kui ka avardab raamatukogu teaduspotentsiaali.

Stipendiumi saab taotleda kas kolmeks kuni kuueks kuuks või terveks õppeaastaks ehk 9 kuuks (september–mai). Stipendiumi saamise eelduseks on hea saksa ja/või rootsi keele oskus ning valmidus iseseisvaks tööks ajalooliste fondidega. Stipendiaati toetavad ja konsulteerivad vajaliku kirjanduse leidmisel baltika osakonna kogenud töötajad.

Stipendiumi perioodil peab stipendiaat viibima Tallinnas ning pidama stipendiumiperioodi jooksul vähemalt ühe akadeemilise loengu või seminari oma uurimistöö teemal.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata 31. juulini 2016 (ka) avaldus koos akadeemilise CV ja olulisemate publikatsioonide loetelu ning motivatsioonikirjaga (uurimistöö eesmärgid ja põhjendatud uurimiskava stipendiumiperioodiks) aadressil baltika....at....tlulib.ee.

Stipendiumitaotlused vaatab läbi komisjon koosseisus Aija Sakova (TLÜ Akadeemilise Raamatukogu arendus- ja kommunikatsioonijuht), Tiiu Reimo (TLÜ raamatuteaduse dotsent), Erki Tammiksaar (Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri Maja Teadusloo Uurimise Keskuse direktor, Tartu Ülikooli erakorraline vanemteadur), Katre Kaju (TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadur), Kairit Kaur (TÜ maailmakirjanduse teadur ja TLÜ Akadeemilise Raamatukogu vanaraamatu spetsialist), Kaarel Vanamölder (TLÜ Balti regiooni saksa ajaloo ja kultuuri assistent). Tulemustest teavitatakse stipendiumikandidaate hiljemalt 11. augustil.

Tallinna Ülikooli baltika stipendiumi välisuurijale finantseeritakse TLÜ Uuringufondist (vastutav täitja Aija Sakova), stipendiumi kureerib SA TLÜ Arendusfond.

2014/2015. õa viibisid Baltika stipendiaatidena Tallinna Ülikooli Akadeemilises raamatukogus Peter O. Büttner PhD Zürichist ja Michael Rocher Hallest/Berliinist ning 2015/2016. õa Irina Rudik PhD Rjazanist Venemaalt.

 

Rohkem infot:

Aija Sakova

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Rävala pst 10, 15042 Tallinn

aija.sakova....at....tlulib.ee

+372 665 9425