Esileht - Toetamine fookusvaldkonniti - Haridusuuendus

Haridusuuendus

Tallinna Ülikool kannab vastutust Eesti õpetajahariduse arendamise ja õpetajate ettevalmistuse eest, olles sealjuures peaaegu sajandi pikkuse traditsiooni kandja.

Ülikool valis haridusuuenduse üheks fookusvaldkonnaks, kuna kooli ja ühiskonna vajaduste käärid on viimase aastakümne jooksul märkimisväärselt suurenenud. Õppimine kolib üha enam formaalharidusest välja ega lõpe tunnistuse saamisega, vaid jätkub kogu elu. Ka tuleb nentida, et kooliharidus on tihti eluvõõras ega paku seda, mida praegune töömaailm ja ühiskonnas hakkama saamine ootavad.

Õnneks kavandab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 hariduses suuri pöördeid. Ka Tallinna Ülikoolis haridusuuenduse fookusvaldkonna eest vastutav instituut tõstab formaalhariduse kõrval esile mitteformaalse ja informaalse õppe ning hariduse tugiteenused, sest indiviidist pigem kaugenev ja igaühele mõeldud formaalharidus peab muutuma isiklikumaks ja erisusi toetavamaks.

Samas on haridussüsteem olemuselt konservatiivne, selle ümber mõtestamine ja muutmine nõuavad tõsist muutust ka inimeste mõtteviisis.

Tutvu haridusteaduste instituudiga.

Võta meiega ühendust: 

Natalia Abrosimova
arendusfondi juhataja
Narva mnt 29, ruum S-113
Telefon: 6 409 122
E-post: natalia.abrosimova....at....tlu.ee