Esileht - Toetamine fookusvaldkonniti - Kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Ülikoolilt oodatakse ka humanitaarteadustes aina enam teadmisi, mis võimaldaksid rikkamalt ja oskuslikumalt, huvitavamalt ja targemalt elada, mis peaksid andma vahendeid ja võimalusi kultuurilise elukeskkonna ja iseenda paremaks mõistmiseks, teiste kultuuride tundmaõppimiseks, neis toime tulemiseks.

Keelteoskus on vaid üks näide kultuurilistest kompetentsidest, aga me tahame osata märgata kultuuri toimemehhanisme kõikides tähenduseloome valdkondades alates linnaruumi kujunemisest kuni kollektiivsete müütide loomiseni.

Tahame aru saada, kuidas luuakse ajalugu, mis toetab meie veendumusi, kuidas me loome oma isiklikku identiteeti endast lugusid jutustades, aga ka seda, kust tulevad eesmärgid, millesse usume, viisid, kuidas töötame, elame või armastame, valikud, mida tähtsaks peame. Tahame mõista, miks ja milliste kunstiliste tehnikate abil luuakse fiktiivseid maailmu ja miks nad meid köidavad.

Samas annab sääraste protsesside mõistmine ning tundmine inimesele võimaluse mitte olla passiivne subjekt, vaid nende protsesside aktiivne kujundaja.

Tutvu humanitaarteaduste instituudiga.

Võta meiega ühendust: 

Natalia Abrosimova
arendusfondi juhataja
Narva mnt 29, ruum S-113
Telefon: 6 409 122
E-post: natalia.abrosimova....at....tlu.ee