Esileht - Toetamine fookusvaldkonniti - Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tervise hoidmine ning elu võimaldava looduskeskkonna üleilmne säilimine on tõusnud nii kodanike, teadusmaailma kui ka poliitikute oluliseks arutlusteemaks. Lisaks üldtuntud tervist toetavatele võimalustele nagu hea toit ja sportimine otsitakse üha enam looduse puhtust ning vaimse valgustumise väge.

Tallinna Ülikool peab oluliseks inimese füüsilist, vaimset, emotsionaalset, psühholoogilist, majanduslikku ja sotsiaalset heaolu, mida aitab tagada hooliv kontakt puhta loodusega.

Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas ühendatakse loodusteaduste ja ökoloogia teadmised terviseteaduste ja psühholoogiaga. Masina- ja tehnoloogiakesksele peab lisanduma inimesekeskne ning ökoloogiline innovatsioon, mis sisaldab elu- ja mõtteviisi kohanemist muutuva keskkonnaga.

Fookusvaldkond peab silmas ka seda, et loodusteaduste teoreetiline käsitlus peab käima koos nende elus rakendamiseks vajalike oskustega. Nii on võimalik toetada kõigil tasanditel, eelkõige aga haridussüsteemi kaudu, oma tervist ja looduskeskkonda väärtustava uue põlvkonna kasvamist.

Tutvu loodus- ja terviseteaduste instituudiga.

Võta meiega ühendust: 

Natalia Abrosimova
arendusfondi juhataja
Narva mnt 29, ruum S-113
Telefon: 6 409 122
E-post: natalia.abrosimova....at....tlu.ee