Esileht - Toetamine fookusvaldkonniti - Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Millist rolli mängib riik ning milline valitsemise mudel sellises maailmas Eestile sobib? Milliseid riiklikke institutsioone me tulevikus vajame ja kuidas peaks uuendama õigussüsteemi?

Tallinna Ülikooli võimekust neile ning paljudele teistele põhimõttelistele küsimustele vastamisel ja ühiskondlike protsesside mõtestamisel tugevdab oluliselt ühiskonnateaduste erinevate valdkondade ühendamine, mis annab nii avalikule kui ka erasektorile senisest enam põhjust pöörduda ülikooli poole nõu saamiseks.

Interdistsiplinaarse fookusvaldkonna ’ühiskond ja avatud valitsemine’ üliõpilased peaksid omandama teadmised ja oskused, mis ühelt poolt teeks neist ühiskonda edendavad professionaalid, aga teisalt ka oma elukeskkonda paremini mõtestada oskavad inimesed.

Riigiteaduste, rahvusvaheliste suhete, õigusteaduse, sotsioloogia, demograafia, tuleviku-uuringute ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika ühendamine aitab kaasa ühiskonna uurijate kujundamisele, kellel on tugev seos praktiliste vajadustega ning ka asjatundjate koolitamisele, kellel ühiskonna laiapõhjalisema mõtestamise harjumus.

Tutvu ühiskonnateaduste instituudiga.

Võta meiega ühendust: 

Natalia Abrosimova
arendusfondi juhataja
Narva mnt 29, ruum S-113
Telefon: 6 409 122
E-post: natalia.abrosimova....at....tlu.ee