Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine

Erivajadusega õppija nõustamine

Tallinna Ülikool toetab tudengeid, kes annavad oma erivajadusest teada ülikooli sisseastumisel ja kursuse kestvuse ajal. Soovitatav oleks erivajadustega tudengite nõustajaga ühendust võtta, et paika panna vajamineva toe ulatus ja kestvus . Soovime toetada puudega üliõpilasi nii sisseastumisel, õppetöös osalemisel, eksamite ja arvestuste sooritamisel, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomisel.

Erivajadustega tudengite nõustaja poole saab pöörduda alljärgnevate teemade puhul:

  • Tallinna Ülikooli õppima tulemine
  • Õpingute jooksul vajaminema toe paika panemine 
  • Vastavalt võimekusele eksamite kohendmine
  • Stipendiumite ja toetuste leidmine
  • Sobiva ühiselamukoha leidmine
  • Iseseisva elu alustamisel toe leidmine 

 Kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele ning ligipääsupiirangu haridusele võib seada ainult vaimse võimekuse alusel (EÜL).  Võtke julgelt ühendust erivajadustega tudengite nõustajaga! Andmeid käsitletakse delikaatsete isikuandmetena  ega edastata kolmandatele osapooltele. 

Ootame ettepanekuid erivajadustega tudengite toimetuleku parandamiseks Tallinna Ülikoolis!

Erivajadustega üliõpilaste nõustaja | Maarja Jõgioja

kontakt: maarja.jogioja....at....tlu.ee | tel 6409127 | ruum S-142                     BRONEERI AEG