Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - KKK

KKK

Kelle poole millise küsimusega pöörduda?


Õppekorraldus
Küsimuste teemad:  õppekavad, õppekoormused, ainepunktid, akadeemiline puhkus, kõrvalaine, võõrkeeled, vabaained, eriala vahetamise protseduur, ainete korduskuulamine, õpingute pikendamine jne.
Kelle poole pöörduda?  Oma instituut, osakond, kolledž, õppejõud, osakonna õppetöö koordinaator.

 

Eriala valik ja vahetamine
Küsimuste teemad:  Milline eriala valida? Millised on sisseastumistingimused? Ma ei soovi praegusel õppekaval jätkata aga ei tea ka veel täpselt, millist uut eriala soovin õppima hakata.
Kelle poole pöörduda?  Karjäärinõustajad Liina Vallimäe
Karjääri- ja nõustamiskeskus

 

Õpingute rahastamine, õppetoetused 
Küsimuste teemad:  Milliseid õppetoetusi saan taotleda ja mida selleks pean tegema? Soodustused õppeteenustasu maksmisel.
Kelle poole pöörduda?  Õppekorralduse spetsialist Grete-Mai Keert, Üliõpilaskonna esindaja, oma instituudi direktor.
Üliõpilaskond

 

Õppetöö korraldus 
Küsimuste teemad:  Auditooriumite ligipääsetavus, sobivas vormis õppematerjalid, eksamite ja praktika korralduse kohandamine.
Kelle poole pöörduda?  Oma osakonna/instituudi õppetöökoordinaator, aine õppejõud, erivajadustega tudengite nõustaja

 

Füüsilise õpikeskkonna kohandamine
Küsimuste teemad:  Iseseisev ligipääsetavus ja liikumisvabadus õppehoonetes, liikumist lihtsustavad lahendused õppehoonetes.
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja, üliõpilaskonna esindaja Eva Liina Kliiman

 

Stipendiumid 
Küsimuste teemad:  Millistele stipendiumitele saan kandideerida ja mida selleks pean tegema? 
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja, õppekorralduse spetsialist

 

Primuse stipendiumi taotlemine
Küsimuste teemad:  Kas saan taotleda Primuse stipendiumit erivajadusega õppijale ja mida pean selleks tegema? 
Kelle poole pöörduda?  http://primus.archimedes.ee/erivajadusega-oppija

 

Võõrkeelte valik, tasemetestimine
Küsimuste teemad:  Milline on minu võõrkeeleoskuse tase? Kuidas seda saab kindlaks teha? Milliseid võõrkeeli saan õppida?
Kelle poole pöörduda? Merilyn Meristo

 

Välismaal õppimine
Küsimuste teemad:  Soovin minna vahetusüliõpilaseks välismaale, mida selleks tegema pean? Välisülikoolis õpingute rahastamine jne.
Kelle poole pöörduda?  Erivajdustega tudengite nõustaja, ERASMUS koordinaator ja välisõppe spetsialist Maarja Lehtsaar
Välismaale õppima

 

Ühiselamukoht 
Küsimuste teemad:  Soovin kohandatud elamisvõimalust ühiselamus. Millised on elamistingimused kohandatud ühiselamutoas?
Kelle poole pöörduda?  Erivajadustega tudengite nõustaja. Lisainfo: www.dormitorium.ee

 

Minu eriala/osakonna/instituudi tuutor 
Küsimuste teemad:  Kas minu instituudis/osakonnas/erialal on tuutor ja kuidas ma võiksin temaga ühendust saada?
Kelle poole pöörduda?  Üliõpilaskond

 

Kuulderaamatute laenutamine 
Küsimuste teemad:  Soovin saada õppematerjale audioformaadis. Kas minu soovitud raamat on olemas helifailina? 
Kelle poole pöörduda?  TLÜ Akadeemiline Raamatukogu 

 

Psühholoogiline nõustamine
Küsimuste teemad:  Õppimises ja isiklikus elus ette tulevad raskused.
Kelle poole pöörduda?  Ülikooli psühholoog Ivi Niinep

Karjääri- ja nõustamiskeskus

Venekeelne nõustamine
Kõik eelnevate teemadega seotud küsimused
Kelle poole pöörduda? Nõustaja Valentina Kivi