Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Erasmus programmi kaudu välisülikoolis õppimine

Erasmus programmi kaudu välisülikoolis õppimine

Erasmus+ programmi toetus erivajadustega osalejatele

Erasmus+ pöörab erilist tähelepanu nende üliõpilaste ja töötajate juhendamisele, vastuvõtmisele, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogiliste ja tehniliste tugiteenuste osutamisele ning eelkõige lisakulude katmisele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda Erasmus+ programmis ilma täiendava rahalise toetuseta. See võimaldab kasutada Erasmus+ õpirände võimalusi täiel määral.

Iga kõrgkool kohustub Erasmuse kõrgharidushartale alla kirjutades tagama võrdse juurdepääsu ja võrdsed võimalused igasuguse taustaga osalejatele. Seepärast saavad erivajadustega üliõpilased ja töötajad kasutada tugiteenuseid, mida vastuvõttev kõrgkool pakub oma kohalikele üliõpilastele ja töötajatele.

Erasmus+ programmi raames saavad kevadsemestriks kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased, kes on lõpetanud 1. õppeaasta bakalaureuseõppes. Avalduste esitamise tähtaeg on 25. september. Lisainfo www.tlu.ee/erasmus.

Lisainfo: Maarja Lehtsaar, tel 6409 136, e-mail: erasmus....at....tlu.ee, vastuvõtuaeg E-N 10.00-13.00, Terra õppehoones ruumis T-215.

Täiendav toetus

Lisaks tavapärasele Erasmus+ stipendiumile on erivajadustega üliõpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud.Samuti on võimalik taotleda lisatoetust erivajadusega üliõpilase saatjale.

Millised on sinu juurdepääsuga seotud vajadused?

Erasmus+ mobiilsusega seotud valdkonnad, millele lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest on võimalik taotleda lisatoetust, hõlmavad järgmist (kuid ei ole sellega piiratud): kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne.

Lisainfo siin 

Kuidas taotleda?

Pöördu  Erasmus+ koordinaatori  või erivsjadusttega tudengite poole, kes abistavad Erasmus+ erivajadustega isikute toetuse taotlusvormi täitmisel.

Vaata Erasmus Student Network’i (ESN) poolt arendatud veebipõhist rakendust

MapAbility, mis kaardistab juurdepääsu kõrgkoolidele ja nende teenustele, abistamaks teha teadlikku valikut sihtkoha osas.

Student toolkit on arendatud üliõpilaste poolt üliõpilastele, sisaldades nõuandeid õpirände toetamiseks.

Andmekaitse

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid käsitletakse ainult seoses sinu taotluse ja Erasmus+ programmis osalemisega vastavalt riiklikule seadusandlusele.Erivajadustega tudengite nõustaja on abiks taotluste kirjutamisel ja informatsiooni leidmisel. 

Erivajadustega tudengite nõustaja

Erasmus+ soovitused:

ExchangeAbility projekt 

Erasmus+ saadikud