Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Kohandused õpingute jooksul

Kohandused õpingute jooksul

Möönduste tegemine tekib olukorras, kus üliõpilasele ei ole tagatud võrdsed võimalused aine läbimisel. Idee on teha kõrgharidus ligipääsetavaks kõigile ja eemaldada takistused, ilma et kellelegi erilist kohtlemist pakutakse.

Kohanduste alla loeme eeskirjade muutuse, füüsilise keskkonna ligipääsetavaks muutmise, sätete ja tehniliste abivahendite pakkumise.

Ülikool saab teha kohandusi või muudatusi õppekavas, et tagada kõigile võrdsed võimalused maksimaalse akadeemilise potentsiaali saavutamiseks ja õppetöö tempoga kohanemiseks. Eesmärk on tagada võrdneväärne õpe kõigile, mistõttu tuleks eemaldada  takistused kõrghariduses erivajadusetega üliõpilastele. Pakkuda mõistlikke kohandusi sätetena erivajadustega tudengitega, kelle erivajadus tuleneb puudest, õpiraskustest või kroonilisest haigusest.

Õppejõududel on õigus, kuid mitte kohustus teha mõistlikke  kohandusi eksamitel ja õppe kestvusel. Nõustamisel erivajadustega tudengite nõustamisel hinnatakse kohanduste vajadus mida õppejõududele soovitada.

Mõistlikud kohandused

  • Ligipääsetavad õpperuumid
  • Kohustusliku kirjanduse prioriseerimine
  • Loengutel materjalide ette andmine
  • Suures kirjas materjali jagamine
  • Loengute hääl salvestamine
  • Luba puududa enamast tundidest kui ette nähtud
  • Tähtaja pikendamine
  •  Muud kohandused
  • Eksamite kohandused