Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Erivajadustega üliõpilaste stipendiumid

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumid

Kõrgkoolis õppides on võimalik kandideerida erivajadustega tudengite stipendiumitele. Eesmärk on toetada erivajadusest tulenevaid kulutusi õpingute jooksul. 

Samuti on erivajadusega üliõpilastel õigus taotleda kõiki teisi TLÜ üliõpilastele mõeldud stipendiume ja toetusi, mille nõuetele ta vastab (nt õppetoetuse taotlemine eritoetusfondist erivajaduse tõttu majanduslikult raskes olukorras olijatele).

Lisainfo stipendiumite ja toetuste kohta:

https://www.hm.ee/stipendiumid

https://www.hm.ee/et/oppetoetused