Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Erivajadustega üliõpilaste stipendiumid

Riiklik erivajadusega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi taotlemise ja toetuse saamise tingimused on esitatud Vabariigi Valitsuse määruses "Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused".

Stipendiumit saavad taotleda keskmise, raske või sügava puudega üliõpilased (rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilased), kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas: septembris ja veebruaris.

2016/2017. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 20. septembril ja 20. veebruaril.

Palun tutvuge kindlasti esmalt taotluse täitmise juhendiga.

  • Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita internetis elektrooniline taotlusvorm. (Taotlusvormi täitmiseks ja esitamise on vajalikud ID kaart ning pin-koodid.)
  • Taotlusvormi juurde tuleb lisada sisse skanneerituna arstliku komisjoni poolt väljastatud tõend puude raskusastme määramise kohta.
  • Osakoormusega õppes ja/või akadeemilisel puhkusel viibivatel taotlejatel tõend õppeainetele registreerumise kohta.

Taotlus on veebis esitatud alles siis, kui dokument on kinnitatud digiallkirjaga.

Kui taotluse täitmisel tekib probleeme õppekava koodi märkimisega, kontrollige koodi Eesti Hariduse Infosüsteemi kodulehelt.

Otsuse stipendiumi määramise või selle andmisest keeldumise kohta teeb sihtasutus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

Lisainfo erivajadustega üliõpilaste stipendiumide osas: Annela Oona (annela.oona....at....archimedes.ee).

Õppekoormuse muutudes või akadeemilisele puhkusele minnes, andke sellekohasest infost koheselt teada SA Arcimedese kontaktisikule.

Tähtaeg: 20. september (stipendium 10 kuuks, sügisest õppeaasta lõpuni) / 20. veebruar (stipendium 5 kuuks, kevadsemestriks) NB! Taotleda saab 1 korra aastas, kas septembris (10 kuuks) või veebruaris (5 kuuks). Kahel korral 5 kuuks ei saa taotlust esitada.