Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Erivajadusega õppija nõustamine - Soodustingimused, toetused ja stipendiumid erivajadusega üliõpilastele - Erivajadustega üliõpilaste stipendiumid

TLÜ liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilase stipendium

Raske või sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega üliõpilased on oodatud taotlema stipendiumi, mis on mõeldud toetamaks puudega inimeste õppimist ülikooli tasemeõppes.

Stipendium määratakse akadeemilise prorektori korraldusega üheks õppeaastaks ning seda on võimalik õpingute jooksul taotleda õppekava nominaalkestusele vastav arv kordi (bakalaureuseõppe jooksul 3 korda, magistriõppe jooksul 2 korda).

Enne taotluse esitamist palun lugege kindlasti läbi  stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise kord. (puudega uliopilaste stipendiumi kord, 155 KiB)

Üliõpilasel on õigus taotleda stipendiumi kümneks õppekuuks üks kord õppeaastas. Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt 1. oktoobriks õppeinfosüsteemis (ÕIS). Stipendiumi taotlemiseks tuleb taotlusele lisada koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme määramise kohta (korduva taotlemise korral).

NB! Stipendiumi esmakordsel taotlemisel palume saata avalduse, sooviga lisada märge erivajaduse kohta ÕIS-i, koos puuet tõendava dokumendi koopiaga, Tallinna Ülikooli õppeosakonda erivajadusega õppijate nõustajale. Alles peale märke lisamist ÕIS-i tekib võimalus taotluse esitamiseks.

Tähtaeg: 1. oktoober (taotlemine 10 õppekuuks)