Esileht - Karjääri- ja nõustamiskeskus - Töö ja praktika - Ettevõtlus

Ettevõtlus

Ettevõtlus on iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus (M.P. Salu 2005). See on uute ettevõtete või organisatsioonide loomine eesmärgiga oma äriidee ellu viia, täites seejuures ka seotud osapoolte huvid. 

__thumb_-2-ettevõtlikkus300.jpg

Ettevõtja on Shumpeter'i (1950) järgi isik, kes on võimeline muutma uue idee või leiutise edukaks uuenduseks, innovatsiooniks.