Esileht - Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum - Muuseumi toimetised

Muuseumi toimetised

Eesti kooli ajalugu. 2. köide, 1860. aastaist 1917. aastani (2010)
Hind: 15 € 

__thumb_-2-est.jpg

Käsitluse objektiks on hariduspoliitika ning elanikkonna haridustase, alg-, kesk- ja kutsekoolid ning õpetajakoolitus, õpilased ning õpetajaskond, koolivõrgu areng, koolide õppetöö korraldus ja sisu, õppeasutuste majanduslik olukord ning pedagoogiline mõte. Ajalooliste fotode abil on loodud võimalikult mitmekülgne ja autentne ettekujutus Eesti kooli möödanikust. Teos sisaldab fotosid koolimajadest, nende kõrvalhoonetest, klassitoast, õpetajatest ja õpilastest, Eesti kooliajaloo suurkujudest.Eesti kooli ajaloo 2. köide (1860. aastaist 1917. aastani) on järg 1989. aastal ilmunud 1. köitele (13. sajandist 1860. aastateni). Sarnaselt 1. köitega on ka 2. köide integreeriv ja üldistav, ühtlasi teatmeteosele omaselt põhjalik. Teos koosneb kolmest osast. 1. osa: Rahvuslik ärkamisaeg (1860.–1880. aastad); 2. osa: Venestamine (1880. aastate teine pool – 1905); 3. osa: Tsaarivõimu viimased aastad (1905–1917).

Teose kasutamist hõlbustavad isiku-, kohanimede ja õppeasutuste registrid, samuti veeriste tiitlid. Teos on mõeldud kõigile, keda huvitab haridus kui ühiskonna üks põhilisi institutsioone ja rahva kultuuri alus. Autorid loodavad, et pikaajalises koostöös kirja pandu abil on õnnestunud luua tervikpilt õppivast Eestist, ajalooliselt Euroopa kultuuriruumi kuulunud maast.

__thumb_-2-bal.gif

History of education and pedagogical thought in the Baltic countries up to 1940: an overview (2009)
Hind: 13 € (kõva köide), 10 € (pehme köide)

416-leheküljeline kõvas köites illustreeritud teos on valminud koostöös ühendusega Baltic Assotciation of Historians of Pedagogy. Tegemist on tervikkäsitlusega, kus vaadeldakse koolieelse kasvatuse, üld-, kutse- ja kõrghariduse ajalugu ning õpetajakoolituse ja pedagoogilise mõtte arengut Eestis, Lätis ja Leedus alates rahvapedagoogikast kuni 1940. aastani.

__thumb_-2-liim.jpg

Heino Liimetsa personaalbibliograafia (2008)
Hind: 1. 90 €

82-leheküljeline pehmes köites teos. Personaalbibliograafia sisaldab üle 440 nimetuse. Lisatud on ka 191 nimetust EPAMi käsikirjafondis olevaid H. Liimetsa isikufondimaterjale. Valitud on ettekannete ja pöördumiste tekste, H. Liimetsa kui NSVL Pedagoogika Akadeemia akadeemiku ning välismaaga (Soome, Saksa DV, Bulgaaria) kontaktide looja tegevust tutvustavaid materjale. Märkimisväärne on olnud H. Liimetsa osa lepinguliste tööde teadusliku juhendajana. Loetellu on võetud nende tööde projekte, etapi- ja lõpparuandeid. Ära on näidatud ka H. Liimetsa autorlus ENE märksõnade puhul.

Trükiseid saab osta Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumist.