Esileht - Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

Elfriede Lenderi Gümnaasiumi 110. aastapäeva tähistamine

28.08.2017

 2017. aasta septembris möödub 110 aastat  meie hariduselus olulist rolli mänginud kooli,  Elfriede Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumi (ELG) asutamisest. Sel puhul korraldab  TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum  (Rävala pst 10) mälestusürituse.

7. septembril kell 14.00 toimub ELG-le ja tema asutajale, Elfriede Lenderile, pühendatud näituse avamine TLÜ Akadeemilise Raamatukogu fuajees,  järgnevad ettekanded   Pedagoogika Arhiivmuuseumi ruumides, kus lisaks ELG tegevusele käsitletakse naishariduse ja tänaste erakoolide teemasid.

 ELG avas eelmise sajandi alguses  paljudele eesti soost tüdrukutele tee keskhariduse juurde ja kuigi õppetöö koolis toimus kuni 1918. aastani vene keeles, kujunes see kool üheks eestluse tugipunktiks. Kahe maailmasõja vahele jäävatel iseseisvusaastatel sai ELG-st  üks meie mainekamaid koole, kust võrsus mitmeid tuntud kultuuritegelasi ja teadlasi.

Okupatsioonid ja sõda lennutasid lenderlased üle maailma laiali, kuid vaatamata sellele, et ELG muudeti 1940. aastal Tallinna 8. Keskkooliks, mille viimased lõpetajad said küpsustunnistuse 1950. aastal,  elas Lenderi kooli vaim edasi ja endised õpilased korraldasid kokkusaamisi nii kodu- kui välismaal. Taasiseseisvumise järel sai lenderlastel traditsiooniks koguneda kooli aastapäeval oma kunagisse koolimajja Kreutzwaldi tänaval; 1999. aastal paigaldas vilistlaskogu koolimajja ka Elfriede Lenderi bareljeefi.

Eesti taasiseseisvumise järel alustas uuesti tegevust või taastas oma vana nime ja traditsioonid mitu 1940. aastal likvideeritud kooli (nt Prantsuse Lütseum).  Kuigi ELG vilistlaskogul ei õnnestunud oma kooli taastada, ei vähenda see Elfriede Lenderi ja tema asutatud gümnaasiumi olulisust meie haridusloos.