Esileht - Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum - Uurime kooliajalugu

Uurime kooliajalugu

TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum korraldab alates 2016. aastast õpilaste loov- ja uurimistööde võistlust teemal “Kooliajalugu uurima!” (2016. aasta kokkuvõtet vaata siit)

Meie lähiminevikku ilmestavad kiired muudatused haridusmaastikul. Muutuste tuultesvõib tähelepanuta jääda paljutki, mis oleks väärt ajaloo tarbeks talletamist. Seepäraston konkursi eesmärgiks jäädvustada eelkõige viimaste aastate kooliajalugu, aga ka Eestist pärit õpilaste käekäiku välisriikide õppeasutustes.

Ehkki igal aastal kuulutatakse välja üks soovituslik valdkond, ei sea EPAM konkursitööde temaatikale rangeid piire. On vaid oluline, et õpilastöö tugineks originaalmaterjalile ning jäädvustaks midagi olulist meie haridusloo tarbeks – muutusi piirkondlikus koolivõrgus, õppetöö korraldust, kooliolustikku ja -traditsioone, õppekäike ja ekskursioone, huvitegevust ja välisprojekte, rahvusvahelisest õpilasvahetust jne. (2017. aasta juhendit vaata siit)

Aita kooliajalugu uurida, et üldpilt meie haridusloost saaks mitmekülgsem!

Info: haridusloo spetsialist Ene Luka (eneluka....at....tlu.ee, tel 6653 461, mobiil 5067861).