Esileht - E-õppe keskus - Kontaktid

Veronika Rogalevitš

Veronika Rogalevitš

haridustehnoloog

E-õppe keskus
Ruum: S-117

Telefon: +372 640 9282
E-post: veronika.rogalevits....at....tlu.ee

Tööülesanded

  • Õppejõudude nõustamine IKT vahendite kasutamisel õppetöös (e-õpikeskkonnad, digitaalsete õppematerjalide loomine, interaktiivsed õpitegevused, digiseadmete kasutamine jms).
  • E-õppe alaste koolituste, seminaride, töötoade jm ürituste korraldamine ja läbiviimine
  • Abi ja toe pakkumine Moodle, eDidaktikumi, Google Classroomi jt õpikeskkondade kasutamisel
  • E-õppe keskuse töö koordineerimine, osalemine TLÜ e-õppe nõukogu töös ja e-õppe tegevussuundade elluviimisel

Etis

ETIS


Tagasi