Esileht - E-õppe keskus - E-õpe - Avatud õpikeskkonnad

Avatud õpikeskkonnad

Mida tähendab avatud e-õppe keskkond?
Avatud e-õppe keskkond tähendab, et kursuse üldine info ja peamised õppematerjalid on kõigile avalikult kättesaadavad otse veebist, kursusele ei pea sisse logima kasutajatunnustega.

Näited
Wikiversity: Introduction and Theoretical Foundations of New Media
EduFeedr: Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2012
LePress: Õppedisaini alused

Milliseid tehnilisi lahendusi kasutakse avatud e-kursuse loomisel?
Avatud e-kursuse loomiseks saab kasutada Wikiversity keskkonda ja blogisid, nt Wordpress.com
Õppijate blogide koondamiseks saab kasutada spetsiaalseid agregaatoreid Netvibes või Pageflakes. Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia keskuses on välja arendatud avatud e-õppe läbiviimiseks vahendid EduFeedr ja LePress ning alternatiiviks on veel on uus e-õppe keskkond Dippler.

Kuidas toimub õppetöö avatud e-õppe keskkonnas?
Õppeprotsessi viiakse avatud e-õppe keskkonna puhul läbi nii, et kursuse ühisele blogile või õppijate isiklikele blogidele on juurdepääs teatud tingimustel ja avalik juurdepääs neile on piiratud. Õppetöö  toimub blogides ja õppeprotsess ning eriti hinded ja tagasiside ei pea olema tingimata kõigile avalikult kättesaadav info.

Koostööks ja ühiskirjutamiseks saab kasutada nt GoogleDocs rakendust; suhtlemiseks Skype ja muid võimalusi.

Kuidas saab õppejõud oma õppematerjale levitada ja jagada?
Slaidid ja pdf-formaadis dokumendid võib üles laadida SlideShare keskkonda; tekstidokumendid Issuu, OneDrive, Google Drive, DropboxScribd keskkonda; videoklipid YouTube või Vimeo keskkonda, audioklipid SoundCloud keskkonda. Kõik õppematerjalid esitatakse kursusel veebiviidetena või vistutatakse kursuse blogisse (lisatakse embed-koodiga). Kui teie loengud on salvestatud Tallinna Ülikoolis Echo360 seadme abil, saate samuti oma videoloengud esitada veebiviitena oma e-kursusel.

Kuidas õppematerjale veel saab koostada?
Lisaks esitlustele ja tektidokumentidele saab kasutada erinevaid vahendeid. Mõned näited: eXeLearning tarkvara, mille abil saab koostada õpiobjekte, mis võivad sisaldada ka  küsitlusi, enesekontrolli teste jms; Weebly on veebipõhine lihtsalt kasutatav veebilehestike loomise keskkond; teste ja harjutusi saab koostada HotPotatoes tarkvaraga.

Kuidas tagada autorite õigused ja korraldada teiste autorite materjalide kasutamine avatud e-õppekeskondades?
Üha enam  on maailmas kogunud populaarsust oma materjalide jagamine Creative Commons sisulitsentsidega, mille abil on võimalik  sätestada täpsemalt autori poolsed tingimused, kuidas teised tema õppematerjale tohivad kasutada.
Kui kasutate CC sisulitsentse, siis saate oma materjalide koostamisel kasutada veebist leitavaid teiste autorite koostatud õppematerjale, mis on autori poolt samuti märgistatud Creative Commons sisulitsentsidega

Kust CC sisulitsentiga märgistatud õppematerjale otsida saab?
Õppematerjale saab otsida näiteks HITSA repositooriumist, kus kõiki õppematerjale levitatakse Creative Commons sisulitsentside alusel. Samuti Creative Commons otsingu lehel: http://search.creativecommons.org/
Vabaks kasutamiseks üleslaetud pilte saab nt otsida Pixabay,  Flikr ja Wikimedia keskkonnast

E-õppe alaste koolituste kohta leiate infot: http://www.tlu.ee/et/eope/koolitused 
Huvi ja küsimuste korral pöörduge palun e-õppe keskuse poole, meie kontaktid leiate: 
http://www.tlu.ee/et/eope/e-oppekeskuse-kontaktid