Esileht - E-õppe keskus - E-õpe - Õppematerjalid ja videod

Õppematerjalid ja videod

Nii TLÜ-s kui teistes Eesti kõrgkoolides on loodud hulganisti häid ja avalikult kättesaadavaid e-õppematerjale, mida võivad soovi korral kasutada nii õppejõud kui õppijad. Materjalid on üles laetud HITSA Innovatsiooni keskuse serveris asuvasse repositooriumisse http://www.e-ope.ee/repositoorium/ . 

Õppematerjalide repositooriumites on reeglina kõik materjalid varustatud metaandmetega, mis võimaldab teostada erinevaid otsinguid.

HITSA serveris asuv repositoorium sisaldab kokku 307 Tallinna Ülikooli õppejõudude poolt loodud õpiobjekti ning kokku 2590 õpiobjekti Eesti kutse- ja kõrgkoolide õppejõududelt. Samuti leidub seal terviklikke e-kursuste materjale, nt TLÜ õppejõududelt on repositooriumis 197 erinevate e-kursuste materjale.

Tallinna Ülikooli õppejõudude poolt koostatud õpiobjektide otsimiseks valige "otsing" ning täpsustage pakutud metaandmetes oma valik, nt: Tallinna Ülikool, ÕM (e õpiobjekti materjal), õppejõu nimi jms.
Leitud õpiobjekti metaandmetes sisaldub selle veebiaadress. Head repositooriumi kasutamist ja häid leide!

Tallinna ülikooli e-õppe keskuse poolt on jäädvustatud videosse mitmeid suurepäraseid esinejaid, salvestatud on loenguid ja avalike sündmusi. Kõik videod on üles laetud avalikesse videoserveritesse: https://vimeo.com/tluhttp://www.youtube.com/user/TallinnaYlikool , valmimisel on videote süstematiseeritud andmebaas. Omaette tähelepanu väärib sari Studia Generalia.

Salvestatud on vestlusi ja loenguid näiteks järgmistelt ettekandjatelt: Agnes Heller, Alphonso Lingis, Andrey Piontkovsky, Anthony Giddens, Bruce Knauft, Gayatri Chakravorty Spivak, Immanuel Wallerstein, Indrek Teder, Jaan Valsiner, Jacques Revel, John Berry, Kate Oakley, Kathy Page, Kurt Villads Jensen, Leonidas Donskis, Maurice Bloch, Mihhail Lotman, Per Stig Møller, Peter Burke, Philip Gross, Rory McLean, Simon Sebag Montefiore, Zygmunt Bauman, Tatsuya Sato, Thomas Kasulis, Tuomas M. S. Lehtonen, Umberto Eco jt.