Esileht - Haapsalu Kolledž

Haapsalu Kolledž

Vastuvõtu ajakava 2014
27. juuni - 8. juuli                                       Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS õppekavadele, kus on nõutav vastuvõtueksami sooritamine
27. juuni - 16. juuli                                  Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS õppekavadele, kus kandideeritakse ainult riigieksamite alusel
1. juuli - 7. juuli                                                                                                                                                                   Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25), Haapsalu ja Rakvere Kolledžis (v.a 6. juuli, pühapäev). Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada  ei ole võimalik. 
14. juuli - 16. juuli                               Sisseastumiseksamid TLÜ Haapsalu Kolledžis:
18. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
21. juuli Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 
19. august Õppekohtade täitmise viimane tähtaeg

Avalduste esitamine

 • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale.
 • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või internetipanga abil aadressil www.sais.eeTutvu SAIS-ga
 • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.

Lisainfo

Telefon (eesti keeles): 640 9135
Telefon (vene keeles): 640 9333
NB! Telefoni teel saab infot tööpäeviti 9:00-15:30
E-post: vastuvott....at....tlu.ee


TLÜ Haapsalu Kolledž pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:

 • Rakendusinformaatika (tarkvaraarendus ja -disain).
  Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat).
 • Liiklusohutus
  Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
 • Tervisejuht
  Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Tasemeõppele lisaks pakub Haapsalu Kolledž mitmeid erinevaid koolituskursusi kõigile enesetäiendamisest huvitatud inimestele ning koordineerib kolledži juures tegutsevate uurimis- ja arendusorganisatsioonide tööd:

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)

Haridus- ja nõustamiskeskus (HariN)

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)

Haapsalu Kolledži üliõpilased ja õppejõud osalevad paljudes riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning samuti pakutakse arendusteenuseid erasektorile.


Osale vilistlasuuringus!

__thumb_-2-vilistlaste_uuring.gif


Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 4720 240
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee

HKsisseastumine1
HKsisseastumine3