Esileht - Haapsalu kolledž

Käsitöötehnoloogiad ja disain

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava eesmärgiks on oskuslikult kasutada traditsioonilisi käsitöö võtteid tänapäevases tootedisainis. Disain on oskus luua ja arendada tooteid, teenuseid ja lahendusi, mis on universaalsemad, huvitavamad, turvalisemad, loodussäästlikumad, esteetilisemad ja kasutajasõbralikud. Haapsalu kolledži eeliseks õppekava rakendamisel on väga head töökojad ja laborid, kus tudeng saab oma ideed praktiliselt realiseerida.

Kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala on ainulaadse rakendusliku suunitlusega, mis toetub oma tegevuses pärimuslikule kultuurile. Tooted sünnivad ideest teostuseni põhimõttel, ühendades muistse ja moodsa, traditsioonilised ja tänapäevased tehnoloogiad, jätkusuutlikkuse ja ettevõtlikkuse.

Keda ootame õppima?

Käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala sobib neile, kes on huvitatud kaasaegsest tootedisainist ja väärtustab traditsioonilisi käsitöötehnoloogiaid. Soovib arendada erialaseid oskusi ja loovust ning omandada teadmisi toodete väljatöötamise spetsiifikast. Ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid ja nooruslikke inimesi, kellel on soov ennast teostada erialaseid oskusi pakkuval õppekaval.

Miks tulla meile õppima?

Tegemist on Eestis ainulaadse käsitööd ja tootedisaini siduva õppekavaga, kus on ühendatud traditsioonilised ja kaasaegsed tehnoloogiad, alalhoidlikkus ja ettevõtlikkus, keskkonnasäästlik mõttelaad ja jätkusuutlik tootearendus. Oluliseks peame tervisedenduse valdkonda kuuluvate toodete disaini, mis on kiiresti muutuvas maailmas omandanud suurt nõudlust ja tähelepanu.

Õppeprotsess lähtub nö ideest teostuseni põhimõttest. Õppetöö praktiline osa viiakse läbi Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži töökodades ja erialaekspertide juhendamisel. Praktikad toimuvad koostöös erinevate asutuste ja ettevõtetega. Koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ja rahvusvaheliste partneritega kaasatakse õppetöösse suurte kogemustega õppejõude ja projektide teostamisse oma valdkonna professionaale. Lisaks on osa õppetööst ja/või praktikatest võimalik sooritada välisriikide kõrgkoolide juures.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond
 • Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppimine on inspireeriv! Õpetamise aluseks on teooriate sidumine praktikaga.

 • Õppekava läbimisel on suur roll praktilistel tundidel, mis viiakse läbi kolledži töökodades ja laboris.

 • Ühiste õppereiside käigus välismaale on tudengitel ja õppejõududel võimalik omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning luua kontakte välisülikoolidega.

 • Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides.

 • Eriala osaleb aktiivselt Eesti ettevõtete innovatsiooniosakute projektides.

 • Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga vastava valdkonna Euroopa ülikooli, valikuvõimalus on väga lai.

Olulised faktid
 • Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 15
Võta ühendust!
TLÜ Haapsalu kolledž:
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0240
Õppekava kuraator:
Arvo Pärenson, disaini lektor
E-post: arvo.parenson....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0354
Õppenõustaja ja -spetsialist:
Anneli Kasesalu
E-post: anneli.kasesalu....at....hk.tlu.ee
Telefon: +372 472 0350
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haapsalu kolledž __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppesse
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
Haapsalu kolledžisse 
__thumb_-2-nool2.jpg "Käsitöölised ja disainerid" __thumb_-2-FB_Tallinn University.png "KTD paneb hullu"

Vastuvõtu ajakava

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel

Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe (rakenduskõrgharidusõpe)

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti