Esileht - Haapsalu kolledž - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini erialale sisseastudes on vaja esitada gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast: 

 1. Kohapeal teostatav ülesanne etteantud materjalist
  • Töövahendite loetelu, mis võiks/peaks sisseastumiseksamil osalejal endal kaasas olema:
   • joonlaud (max 30 cm)
   • kolmnurkjoonlaud
   • lõikenuga paberile/papile
   • liimipulk
   • harilik pliiats
   • kustutuskumm
   • omal valikul värvilised markerid või värvipliiatsid
   • käärid
 2. Ülesande lahenduse esitlus
 3. Vestlus ja tudengi kandidaadi iseseisvate loominguliste tööde/portfoolio esitlemine (kui need on olemas)

Vastuvõtulävend on 65 palli.