Esileht - Haapsalu kolledž - Kolledž - Ametlik info - Nõukogu

Nõukogu

Nõukogu liikmed:

NimiAmetinimetus
Heli Kaldas TLÜ Haapsalu kolledž, direktor
Talis Vare Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, projektijuht
Arvo Pärenson TLÜ Haapsalu kolledž, lektor
Ene Hiiepuu TLÜ Haapsalu kolledž, lektor
Neeme Suur Lääne maavalitsus, maavanem
Liina Põld Haapsalu linnavalitsus, aselinnapea
Priit Reiska TLÜ õppeprorektor
Peeter Normak TLÜ digitehnoloogiate instituut, direktor
Ruth Shimmo TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, direktor
Anu Tamme TLÜ Haapsalu kolledž, käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala üliõpilane
Tarvo Pikkaro TLÜ Haapsalu kolledž, rakendusinformaatika eriala üliõpilane
Eve Eisenschmidt TLÜ Haridusteaduste instituut, hariduskorralduse professor


Nõukogu sekretär:

NimiAmetinimetus
Katri Loik TLÜ Haapsalu kolledž, direktori abi

Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva kolledži arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võtab vastu kolledži eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab kolledži tegevuskava;
 • annab hinnangu kolledži tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid kolledži teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid kolledži arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • valib kolledži korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida kolledži auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid kolledži põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi