Uudised

 • Haapsalu massaaživoodi on teel India turule

  20.01.2017 10:37

  Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia ja akadeemilised üksused osalesid TLÜ teadlaste 14 teenusega kuue avalik-õigusliku ülikooli koostööfestivalil "Õigel ajal õiges kohas". Nende hulgas esitleti TLÜ Haapsalu Kolledzi vibroakustika valdkonna teenuseid. Hiljuti sõlmis Haapsalu ärimehe Priit Aigro firma SMARTdo OÜ lepingu India tervisetehnoloogia keskuse InnovatioCurisega, kes hakkab sealsel hiigelturul vibroakustilist massaaživoodit healBED reklaamima.

  Loe edasi
 • Doktoritöö otsis võimalusi õpilaste digiohutusalase kompetentsi tõstmiseks

  18.01.2017 09:13

  18. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Birgy Lorenz, kes uuris digitaalse ohutuse valdkonna arengut Eestis ning võimalusi tõsta kooliõpilaste ja neid toetavate täiskasvanute digiohutuse alast kompetentsi. Autor jõudis järeldusele, et Eesti vajab keskset lahendust küberhügieeni taseme tõstmiseks. Tänaseni on probleemile tähelepanu pööratud vaid vabatahtliku töö või Euroopa liidu toetusprogrammide abil.

  Loe edasi
 • Tallinna Ülikooli seitse personaalset uurimistoetust

  16.01.2017 09:08

  Aasta alguses määrati personaalsed uurimistoetused seitsmele Tallinna Ülikooli teadlase projektile. Personaalne uurimistoetus on kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse projekti rahastamiseks eraldatav toetus.

  Loe edasi
 • Doktoritöö uuris suremust 19. sajandi Eestis

  06.01.2017 11:02

  6. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla, kes uuris suremust 19. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas (Tartu luteriusulise elanikkonna näitel). Doktoritöös analüüsitakse imiku-, laste- ja täiskasvanusuremuse erisusi sõltuvalt demograafilistest, sotsiaalmajanduslikest, kultuurilistest ja sanitaar-keskkondlikest teguritest.

  Loe edasi
 • Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajate hulgas kaks TLÜ teadlast

  04.01.2017 10:48

  4. jaanuaril toimus Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) asutamiskoosolek. Kogunesid 29 silmapaistvat noort teadlast, kelle hulgas Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse vanemteadur Hannes Tõnisson ning BFMi sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent Katrin Tiidenberg.

  Loe edasi
 • Konverents toob Eestisse inimõiguste valdkonna tippteadlased

  04.01.2017 09:33

  9.-10. veeburuaril toimub Tallinna Ülikoolis inimõiguste alane konverents „Human Rights and the Controversy about the Nature of Law“, mis otsib vastust küsimusele: kas seadus ilma inimõigusteta on seadus? Konverents toob Tallinnasse maailma inimõiguste valdkonna tippteadlased, kelle hulgas ka professor Robert Alexy, maailma paremikku kuuluv õigusfilosoof.

  Loe edasi

Laen uudiseid...