Esileht - Haapsalu kolledž

Liiklusohutus

Liiklusohutuse eesmärkide saavutamiseks keskendutakse õppekavas peamiselt kahele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale. Valdkond „Vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja“ keskendub kõigi liikluses osalejate ohutust väärtustavate hoiakute ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamisele. Valdkond „Ohutu keskkond“ hõlmab ohutumat ja tõhusamat liikuvust, mis on sotsiaalselt vastuvõetav ja keskkonnasäästlik.

Keda ootame õppima?

Liiklusohutuse erialale ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid inimesi, kellel on huvi liiklusega seonduva vastu ja kes on valmis andma oma panuse liiklusohutuse parandamiseks. Sisseastuja peab omama või taotlema mootorsõiduki juhiluba.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis õpetatav liiklusohutuse eriala võimaldab omandada oskused, millega kujundada enda ja suunata teiste liiklusohutusega seotud hoiakuid ja käitumist.

Norra ja Soome partneritega koostöös välja töötatud eriala on Eestis ainulaadne. Eriala õppejõududeks on oma ala tunnustatud eksperdid üle Eesti. Õpingute jooksul on soovijatel võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projetides, sh välisprojektides. Lisaks on kolledžil hea koostöö erinevate praktikabaasidega nagu näiteks Maanteeamet, erinevad autokoolid, kohalikud omavalitsused jpt.

Olulised faktid
  • Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 22
Võta ühendust!
TLÜ Haapsalu kolledž:
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0240
Õppekava kuraator:
Heli Ainjärv, liiklusohutuse lektor
E-post: heli.ainjarv....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 5331 7424
Õppenõustaja ja -spetsialist:
Anneli Kasesalu
E-post: anneli.kasesalu....at....hk.tlu.ee
Telefon: +372 472 0350
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haapsalu kolledž __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppesse
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
Haapsalu kolledžisse 

Vastuvõtu ajakava

  • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 6-12. juuli: sisseastumiseksamid
  • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel

Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe (rakenduskõrgharidusõpe)

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti