Esileht - Haapsalu kolledž - Kuhu Edasi?

Kuhu Edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-JaanKleemann.jpg

Jaan Kleemann

Liiklusohutuse õppekava läbimine avardas oluliselt minu nägemust valdkonnas toimuvast. Kõige rohkem meeldiski, et sain teadmisi ja oskusi erinevaid spetsialiseerumisi läbides ja seetõttu olen saanud neid oma liiklusõpetaja töös kasutada. Kolledžis õppimise ajal tutvusin suure hulga liiklusohutuse valdkonnas töötavate inmestega, kellest paljudega teen koostööd siiani. Haapsalu kolledž on mulle südamelähedane tänaseni! Juba mõned aastad olen tegelenud seal liiklusohutuse eriala tudengite õpetamisega.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Rakenduskõrgharidusega liiklusohutuse spetsialistil on võimalus suunduda tööle liiklusteooria- ja sõiduõpetajana, liiklusõigusrikkuja järelkoolitajana, laste liikluskoolitajana, mootorsõidukijuhi eksamineerijana, autokooli juhatajana, politsei süüteoennetuse spetsialistina liiklusohutuse alal, liiklusohutuse spetsialist-koordinaatorina kohalikus omavalitsuses või teedeehituse ja ehituse organisatsioonides jm liiklusohutusega seotud ametikohtadel.

Edasiõppimisvõimalused

Õpinguid on võimalik jätkata erinevates magistriõppe programmides Eesti ja välismaa kõrgkoolides.