Esileht - Haapsalu kolledž - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Liiklusohutuse õppekavale astuval üliõpilasel tuleb vastuvõtul esitada nii keskharidust tõendav dokument või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon kui ka mootorsõiduki juhiluba (või selle taotlemist tõendav dokument).

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

  • motivatsioonikirjast, milles toob üliõpilaskandidaat esile oma motiveerituse erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga; 

  • vestlusest, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks

Vastuvõtulävend on 65 palli.