Esileht - Haapsalu kolledž - Miks TLÜ Haapsalu kolledž?

Miks õppida TLÜ Haapsalu kolledžis?

  • Haapsalu kolledži üliõpilased ja õppejõud osalevad paljudes riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning pakuvad arendusteenuseid erasektorile. 
  • Meie identiteedi aluseks on ühelt poolt akadeemilisus ja emaülikool ning teisalt sidusus regiooniga
  • Haapsalu kolledž pakub täienduskoolitusi oma kompetentsivaldkondades, sealhulgas õpetajakoolituse valdkonnas. 
  • Kolledži juures tegutseb Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK), mille tegevustesse on kaasatud ka üliõpilased. 
  • Kolledž koordineerib Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutuse (LETS) tööd ja on Maailma Terviseorganisatsiooni „Safe Community“ ehk turvalise kogukonna võrgustiku regionaalne tugikeskus.
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava, selle üliõpilased ning vilistlased on leidnud kõlapinda Eesti meedias:

Liiklusohutuse õppekava lõpetanud õpilaste diplomitööd on leitavad siit!

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Liiklusohutuse õppekava üliõpilased on iga aasta esitlenud paremaid lõputöid Maanteeameti poolt korraldatud liiklusohutuse alaste lõputööde konverentsidel:

  • 11. oktoobril 2016 Tallinna Ülikoolis
  • 8. oktoobril 2015 Tallinna Tehnikakõrgkoolis
  • 3. detsembril 2014 Tallinna Tehnikaülikoolis