Esileht - Haapsalu kolledž - Õppejõud

Õppejõud

__thumb_-2-HeliAinjarv.jpg

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Eesti Teadusinfosüsteemis


__thumb_-2-MargusNigol1.jpg

Margus Nigol

Margus on alates aastast 2010 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liikluskorralduse ja liiklusuuringute õppejõud. Liiklusohutuse valdkondliku kogemust omab juba üle 20 aasta, sealhulgas pikaajalist töökogemust inseneribüroos Stratum. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina autonduse erialal. Margus on läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii Eestis (Tallinna Tehnikaülikool, Maanteeamet, programm Partners for Roads jne) kui ka Warwick-i Ülikooli juures Inglismaal, ning SIDA-ga Rootsis. Ta on esindanud Eestit Euroopa Komisjoni e-Safety initsiatiivgrupis. Talle on omistatud liiklusohutuse audiitori kutse. 

Õppejõuna hoiab ta ennast kursis valdkonna arengutega. Õppetöös toob teoreetilistele alustele alati elulisi näiteid juurde ja võimaldab tudengitel oma oskusi kinnistada praktiliste töödega. Vajadusel ja võimalusel avaldab hea meelega arvamust liikluskeskonna osas ning selle mõjust teekasutajate liikluskäitumisele.

Vabal ajal armastab lugeda, mängida tennist, lauatennist kui ka ujuda.


__thumb_-2-Ene pilt.PNG

Ene Hiiepuu

Ene Hiiepuu kursused liiklusohutuse eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine liiklusohutuse erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.


__thumb_-2-Solveig Edasi (1).jpg

Solveig Edasi

Solveig Edasi poolt läbiviidavad  kursused  on liiklusharidus ja liiklushariduse praktika. Tal on sotsiaalteaduste magistri kraad. Lisaks on Solveig lõpetanud ise ka liiklusohutuse eriala ja on liiklusohutuse eriala õppekava nõukogu liige.  Solveig Edasi on külalislektor, põhikohaga töötab Maanteeameti ennetustöö osakonnas eksperdina, tema haldusalasse kuuluvad Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Kolleegide sõnul on Solveigi töö liikluskasvatuse ja ennetustöö osas on olnud silmapaistev, ta on suutnud liikluskasvatuse pisikuga nakatada  ja kaasata väga laia koostöövõrgustikku: maakondlikke turvalisuse nõukogusid, erinevad koostööpartnerid ja ametid ning kodanikeühendusi. Solveig veab osakonnas jalakäija teemagruppi ja on osalenud erinevate liiklushariduslike õppematerjalide väljatöötamisel.

Läbi aastate on Solveig olnud liiklusohutuse eriala tudengitele lõputöö juhendaja, kuid viimastel aastatel on ta selle töö vahetanud välja kaitsmiskomisjoni liikme töö vastu.

Vabal ajal  armastab olla koos lastelastega või  puhata Kreeta saarel.