Esileht - Haapsalu kolledž - Õppejõud

Õppejõud

__thumb_-2-HeliAinjarv.jpg

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Eesti Teadusinfosüsteemis


__thumb_-2-MargusNigol1.jpg

Margus Nigol

Margus on alates aastast 2010 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liikluskorralduse ja liiklusuuringute õppejõud. Liiklusohutuse valdkondliku kogemust omab juba üle 20 aasta, sealhulgas pikaajalist töökogemust inseneribüroos Stratum. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina autonduse erialal. Margus on läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii Eestis (Tallinna Tehnikaülikool, Maanteeamet, programm Partners for Roads jne) kui ka Warwick-i Ülikooli juures Inglismaal, ning SIDA-ga Rootsis. Ta on esindanud Eestit Euroopa Komisjoni e-Safety initsiatiivgrupis. Talle on omistatud liiklusohutuse audiitori kutse. 

Õppejõuna hoiab ta ennast kursis valdkonna arengutega. Õppetöös toob teoreetilistele alustele alati elulisi näiteid juurde ja võimaldab tudengitel oma oskusi kinnistada praktiliste töödega. Vajadusel ja võimalusel avaldab hea meelega arvamust liikluskeskonna osas ning selle mõjust teekasutajate liikluskäitumisele.

Vabal ajal armastab lugeda, mängida tennist, lauatennist kui ka ujuda.


__thumb_-2-Ene pilt.PNG

Ene Hiiepuu

Ene Hiiepuu kursused liiklusohutuse eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine liiklusohutuse erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.