Esileht - Haapsalu kolledž

Rakendusinformaatika

Õpingud rakendusinformaatika õppekaval loovad eeldused infotehnoloogia olulisemate rakendusvaldkondade ning arengusuundade tundmaõppimiseks; toetavad tarkvaraarenduse ja disaini alaste pädevuste kujunemist; annavad baasteadmised ja oskused multimeediumi­vahenditel põhineva tarkvara loomiseks; loovad eeldused elukestvaks õppeks ning professionaalseks enesetäiendamiseks ning toetavad IT valdkonna arengut regioonis. 

Keda ootame õppima?

Tarkvaraarenduse ja -disaini suunaline informaatika õpe sobib eelkõige neile, kes soovivad arendada oma loovust ja loogikat läbi infotehnoloogia erinevate tahkude. Kandidaadilt eeldame erialast huvi, aktiivset hoiakut, head analüüsivõimet, meeskonnatöö oskust ning pühendumist ülesannete lahendamisel.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži rakendusinformaatika eriala näol on tegemist praktilise suunitlusega õppekavaga. Õpitakse erinevaid programmeerimiskeeli, tarkvaraarenduse meetodeid, kasutajakeskse disaini põhimõtteid ning luuakse veebi- ja mobiilirakendusi ning videomänge. Õppekavas on oluline koht erinevate meedialiikide töötlemisel (kujundamine, 3D, heli- ja videotöötlus) ja kasutamisel tarkvararakendustes.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond
 • Rakendusinformaatika õppimine on inspireeriv! Õpetamise aluseks on teooriate sidumine praktikaga.

 • Õppekava läbimisel on suur roll praktilistel tundidel ja iseseisval tööl.

 • Eriala õpetajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, ning oma ala eksperdid üle Eesti.

 • Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides.

 • Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga vastava valdkonna Euroopa ülikooli, valikuvõimalus on väga lai.

Olulised faktid
 • Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 22
Võta ühendust!
TLÜ Haapsalu kolledž:
E-post: kolledz....at....hk.tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0240
Õppekava kuraator:
Andrus Rinde, 
E-post: andrus.rinde....at....tlu.ee
Telefon: (+372) 472 0241
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haapsalu kolledž __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppesse
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine
Tallinna Ülikooli
Haapsalu kolledžisse

Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe (rakenduskõrgharidusõpe)

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti

Vastuvõtu ajakava

 • 25. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 7.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 14. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel