Esileht - Haapsalu kolledž - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži rakendusinformaatika erialale sisseastudes on vaja esitada gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

  • kutsesobivustest, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi seniseid teadmisi ja kokkupuudet IT valdkonnaga
  • vestlus, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ja motiveeritus erialal õppimiseks ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks

Vastuvõtulävend on 65 palli.